torsdag, 21 mars 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Unge er underrepresentert i fredsforhandlinger

3331239659 318c6e3115 z 1

05.03.2019 - Det aller første internasjonale konferansen om unges deltagelse i fredsprosesser som arrangeres i Helsinki 5.-6. mars retter seg mot å fronte de positive rollene unge innehar i politiske fredsprosesser.

Verden har den største generasjonen av unge noensinne: 1,8 milliarder. Men samtidig som terrorisme, migrasjon, krig, ødeleggelse og politiske kriser opptar medienes overskrifter, lever omtrent 600 millioner ungdommer i skjøre og konfliktberørte stater.

Over hele verden jobber unge mennesker aktivt for å støtte fredsprosesser, og etterlyser en sentral plass i pågående forhandlinger om fred og politiske vedtak. Likevel fortsetter unge å være underrepresentert og ekskludert fra beslutninger som vil ha en direkte effekt på både deres nåtid og framtidsutsikter for fred.

-- La oss understreke at vi har fått nok av de eksisterende misforståelsene som har tillat unges muligheter og kapasitet til å bygge og bevare fred å forbli ukjent og undervurdert, sier generalsekretær for Envoy of Youth, Jayathma Wickramanayake.

-- Sikkerhetsrådets resolusjon 2250 og 2419 har allerede gitt ungdom mer selvstendighet, men vi må også overføre dette fra tekst til handlinger.

Toppmøtet samler 50 ungdomsrepresentanter av geografisk balanse og kjønnsbalanse - inkludert unge menn og kvinner som har erfaring fra konflikter. Tilstede er også profesjonelle fredsmeglere, sivile samfunnsorganisasjoner, regjeringsrepresentanter og internasjonale organisasjoner som FN, Den Afrikanske Unionen og EU.

Det observeres en voksende realisering av at en statsorientert tilnærming alene er utilstrekkelig når det gjelder å oppnå politisk innflytelse eller gjenvinne tillit mellom væpnede aktører i en globalisert og gjensidig avhengig verden. I en verden der digital teknologi former sosiale og politiske landskaper, tilhører ikke lenger tilgangen til eller skapelsen av samhold og innhold lenger de få og privilegerte.

-- Selv om vi har sett fremgang når det gjelder å fronte agendaen for ungdom, fred og sikkerhet, kan vi ikke stoppe her. Dette symposiet er det globale kallet etter et kollektivt svar når det gjelder å bringe stemme og kredibilitet til unge mennesker på frontlinjene, unge som aktivt anstrenger seg for å forme fredsprosesser, sier Wickramanayke.

 

Banner
Banner
Banner