torsdag, 21 mars 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Kvinnedagen: Innovasjon trengs for endring og likestilling

IWD 2019 EN InFocus 960x450

Den Internasjonal kvinnedagen er en anledning til å reflektere over fremskritt, kreve forandring og feire de modige og bestemte handlingene til ordinære kvinner som har spilt en ekstraordinær rolle i deres lands og samfunns historie.

Den 8. mars 2019 feirer verden den internasjonale kvinnedagen for 44. gang siden dagen ble introdusert i FN i 1977. I Norge har kvinnedagen blitt markert helt siden 1915 da den russiske kvinneforkjemperen Aleksandra Kollontaj holdt tale under et stort fredsmøte i Oslo, to år etter at Norge innførte stemmerett for kvinner som et av de første landene i verden.

Temaet for den internasjonale kvinnedagen i 2019 er "Think Equal, Build Smart, Innovate for Change", og belyser at nyskapning og innovasjon skapt av kvinner og jenter, for kvinner og jenter, er i kjernen av innsatsen for å oppnå likestilling.

– Kvinners selvstendighet og likestilling er avgjørende for globalt fremskritt innen fred og sikkerhet, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling, sier generalsekretær Antonio Guterres i forbindelse med markeringen av kvinnedagen.

Forløpet til den offisielle kvinnedagen startet i 1908 da 15.000 kvinner gikk i tog i New Yorks gater for å kreve kortere arbeidstimer, bedre lønn og stemmerett. Mange kvinner i dag kjemper fortsatt for de samme rettighetene: I Norge tjener kvinner i gjennomsnitt 87 prosent av en manns månedslønn, og mange steder i verden er kvinners politiske rettigheter og deltagelse fremdeles svært begrenset.

– Likestilling er fundamentalt et spørsmål om makt. Vi lever i en mannsdominert verden med en mannsdominert kultur. Først når vi ser kvinners rettigheter som vårt felles mål, et mål som er for vårt felles beste, vil vi kunne se et balanseskifte, sier Guterres.

Likestilling i arbeidslivet har stagnert de siste 20 årene, viser en ny rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) som ble publisert i går. Selvom utviklingen for kvinners arbeidsrettigheter er positiv i et 100-årsperspektiv, har det skjedd få meningsfulle endringer siden rundt årtusenskiftet. Blant annet er kun 27,1 prosent av verdens ledere er kvinner, og kvinner i lederroller har ofte høyere utdanning enn menn i samme posisjon.

I år belyser kvinnedagen nyskapende måter der vi kan fremme likestilling og kvinners selvstendighet, særlig i relasjon til områder som sosiale beskyttelsessystemer, tilgang til offentlige tjenester og bærekraftig infrastruktur.

Teknologi og innovasjon gir enestående muligheter, men den gjennomgående trenden ser ut til å være et økende kjønnsgap når det kommer til teknologisk utvikling. Samtidig er kvinner underrepresentert innen naturvitenskap, matematikk og design. Fra mobilbank til kunstig intelligens og internett – det er viktig at kvinners ideer og erfaringer er like tilstedeværende i utformingen av vårt fremtidige samfunn.

– Altfor ofte hindres jenter fra de samme mulighetene som menn til å realisere drømmene sine og vokse inn i sin egen makt. La oss investere i jenters utdanning og ferdigheter, slik at de blir lederne og innovatører de ble født til å være!" er kommentaren fra FNs ungdomsutsending i forbindelse med kvinnedagen.

Dagen er også en mulighet til å vurdere hvordan man effektivt skal gjennomføre FNs bærekraftsmål, og er spesielt relatert til mål nummer 5: Likestilling og selvstendighet for alle kvinner og jenter; og nummer 4: Sikre inkluderende og god utdanning for alle, og fremme livslang læring.


 

Banner
Banner
Banner