tirsdag, 23 april 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Ny klimarapport: – Ikke kom med en tale, kom med en plan!

Fire

28. mars 2019 - De fysiske tegnene og samfunnsøkonomiske konsekvensene av klimaendringene akselererer ettersom konsentrasjonen av klimagass er rekordhøy og driver globale temperaturer mot stadig farligere nivåer, ifølge en ny rapport fra Verdens Meteorologiske Organisasjon (WMO).

WMO-rapporten «State of the Global Climate in 2018» belyser havnivåstigningen i tillegg til eksepsjonelt høye land- og havtemperaturer de siste fire årene. Denne oppvarmingen har vart siden begynnelsen av dette århundret og forventes å øke fremover.

Det økende antallet naturkatastrofer og farer knyttet til klimaendringene, representerer "nok et klart signal om å våkne opp" til verden, og må motvirkes ved å finne bærekraftige løsninger raskt, sa FNs generalsekretær, António Guterres, i går.

I forbindelse med lanseringen av den globale klimaproblemet fra Verdens Meteorologiske Organisasjon (WMO), gjentok Guterres sin påstand om behov for handling, og understreket at den foruroligende konklusjonen om at klimaendringene akselererer, «beviser det vi har sagt: klimaendringene beveger seg raskere enn vår innsats for å takle dem.»

På en pressekonferanse i New York minnet Guterres om at dette er grunnen til at han har innkalt til klimatoppmøte 23. september. Til stede på pressemøtet var også generalforsamlings president og lederen av WMO.

Guterres climate

Guterres oppfordret statsledere til å delta på klimatoppmøtet i New York den 23. september og bidra til positiv forandring.

– Ikke kom med tale, kom med en plan, sa han.

– Dette er det vitenskapen tilsier at er nødvendig. Dette er hva unge mennesker verden over krever med rette.

Dette vil innebære å styrke de nasjonale forpliktelsene i Parisavtalen fram mot 2020, forklarer Guterres, og land må «vise hvordan vi kan redusere klimagassutslippene med 45 prosent i løpet av det neste tiåret og komme til netto nullutslipp globalt innen 2050».

WMO understreket også at begynnelsen av 2019 har ført med seg rekordvarme vintertemperaturer i Europa, uvanlig kulde i Nord-Amerika og ekstreme hetebølger i Australia. Mengden is i Arktis og Antarktis er nok en gang under gjennomsnittet, konkluderte organisasjonen.

Fra og med nå og frem til til mai beregner WMO sjøoverflatetemperaturer over gjennomsnittet som forventes å føre til temperaturen på land også vil ligge over gjennomsnittet, spesielt i tropiske strøk.

– Tiden som gjenstår for å overholde målene i Parisavtalen er i ferd med å renne ut, sier WMOs generalsekretær, Petteri Taalas.

Taalas minnet om at ekstremvær har fortsatt i 2019 - sist med syklonen Idai som førte til ødeleggende flom og tap av liv i Mosambik, Zimbabwe og Malawi. Taalas sa også at ofrene «personifiserer hvorfor vi trenger 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, tilpasning av klimaendringer og reduksjon av katastrofesituasjoner». 
Tusenvis i Zimbabwe er drevet på flukt etter ødeleggelsene fra syklonen Idai som tok livet til over 130 mennesker.

Banner
Banner
Banner