tirsdag, 23 april 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Den kalde kysten ser ikke ut til å holde seg kald spesielt mye lenger

svalbard

Foto: Norsk Polarinstitutt

Svalbard er det eneste stedet på jorda hvor antallet isbjørner muligens er høyere enn antallet mennesker, med rundt 3000 av hver.

I Ny Ålesund, verdens nordligste by, er mennesker pliktet til å bære en rifle utendørs for forsvare seg mot isbjørner. Men det er ikke isbjørner som truer den menneskelige befolkningen på Svalbard - det er, i det minste indirekte, snarere tvert i mot.

Klimaendringer drevet av menneskelig aktivitet ødelegger sakte, men sikkert for isbjørnenes tilgang på levebrød. Når isen rundt Svalbard smelter, faller antall seler, og isbjørnene mister sin hovedkilde til mat.

Global oppvarming skjer i raskere i nærheten av polene enn det globale gjennomsnittet. Ifølge en ny rapport fra et team ledet av klimaforsker Inger Hanssen-Bauer fra Meteorologisk institutt, kan gjennomsnittstemperaturen stige med 10 grader på Svalbard frem mot slutten av dette århundret.

-- Vi må gå minst 12.000 år tilbake i tid for å se dagens gjennomsnittstemperatur på Svalbard, forteller klimaforsker Inger Hanssen-Bauer til UNRIC.

Dette er i tillegg til en fem graders temperaturøkning siden 1980. Regn forventes å øke med 65%, noe som har enda større innvirkning på Svalbard enn andre steder på grunn av permafrosten.

-- Andre steder ville vannet rent ut i elver, men siden bakken er frossen, strømmer den på overflaten og skaper store vannmasser, sier Hanssen-Bauer.

For bare ti år siden var Kongens fjord utenfor Ny Ålesund full av is. Nå er det bare smådeler fra de omkringliggende isbreene som flyter i havet. Hyttene som huser befolkningen har måttet flytte lenger bort fra kysten på grunn av bølger. Bølger var nærmest ikke-eksisterende da bukta ennå var full av is, men kan være skadelig i dårlig vær etter at isen forsvant.

Mesteparten av isen rundt Svalbard har smeltet. Havtemperaturen har steget noe og nye arter, som makrell, har dukket opp.

Befolkningen i Ny Ålesund er ikke stor, bare 30-35 er boende på årlig basis. Rundt sommerstid stiger befolkningen til over 100, og sammensetningen er ganske kosmopolitisk. Det er ikke et uvanlig syn å se indiske forskere som bærer turbaner og løvestatuer utenfor forskningsanlegg gir et hint om kinesisk tilstedeværelse.

Forskere har dratt til Svalbard i flere århundrer. På slutten av 1830-tallet besøkte den såkalte La Recherche-ekspedisjonen, et internasjonalt, fransk-ledet vitenskapelig oppdrag under ledelse av Paul Gaimard, øya ved to anledninger.

I tillegg til vitenskapelige observasjoner er ekspedisjonens arv tegninger og malerier som gir en ide om hvordan øya så ut i det mer kuperte og kaldere 19. århundret.

Svalbard er en skjærgård mellom Norge og Nordpolen. 60% av overflaten er dekket av is. Norsk suverenitet over Svalbard (tidligere Spitsbergen) ble anerkjent via Svalbardtraktaten i 1920, men i praksis er innvirkningen begrenset. Traktatpartene har lik rett til å engasjere seg i kommersielle aktiviteter, og russiske aktører har utnyttet seg av øygruppens kullgruver i flere tiår.

Øygruppen var i århundrer en base for nederlandske, franske, baskiske, engelske og danske hvalfangere. Noen av dem døde og ble begravet i permafrosten. For 20 år siden gravde forskere som forsket på spanskesyke-epidemien etter første verdenskrig frem lik som hadde frosset fast i Svalbards permafrost. Hvis gjennomsnittstemperaturen stiger til rundt null grader, vil store deler av permafrosten åpenbart tine. Hvorvidt likene av for lengst avdøde hvalfangere eller dødsofre for spanskesyken vil komme til overflaten er imidlertid ikke et av de umiddelbare bekymringene til innbyggerne på Svalbard. Men dersom det blir resultatet, vil metangassen som slippes ut som følge av tiningen bli et problem.

Svalbard 19th century MAIN
Foto: Norsk Polarinstitutt

Men det mest akutte problemet er at tiningen ganske enkelt står i fare for å undergrave all infrastruktur.

-- Hele fundamentet synker ganske enkelt, så det må igangsettes enorme tiltak, sier forsker Hanssen-Bauer, og legger til at det vil være betydelig risiko for jordskred og miljømessig ødeleggelse som følge av smeltingen. Skred har de siste årene skadet hus og drept folk i Longyearbyen, Svalbards hovedstad.

Frøhvelvet i Longyearbyen på Svalbard er kjent. Svalbard globale frøhvelv ble opprettet som et sikkert sted for å ivareta kopier av frø som også er lagret i andre genbanker i verden i tilfelle globale kriser oppstår.

Ironisk nok truer klimaendringene hvelvet som skulle være et tilfluktssted for katastrofer. Den norske avisen Aftenposten rapporterte nylig at ingeniører måtte gripe inn på grunn av stigende temperaturer, og bygge en massiv struktur med kunstig nedkjøling for å holde hvelvet frossent.

Skjærgården var frem til det 20. århundre kalt Spitsbergen etter navnet på sin største øy, men nordmennene omdøpte øya til Svalbard. Navnet er for første gang nevnt i en islandsk annal fra slutten av det 12. århundre, selv om skriftet kunne ha referert til Jan Mayen. Svalbard betyr "den kalde kysten", men med den antatte 10-graders temperaturøkningen vil skjærgården kjempe for å leve opp til sitt navn.

Denne artikkelen er en del av UNRICs nyhetsbrev. Klikk her for å lese resten av artiklene. 


 
Tusenvis i Zimbabwe er drevet på flukt etter ødeleggelsene fra syklonen Idai som tok livet til over 130 mennesker.

Banner
Banner
Banner