A-Ö Webbindex

Arktis

Arktis regionen består av hav och landområden som geografiskt sett ligger norr om (innanför) Norra polcirkeln.

Temperaturen i Arktis har ökat dubbelt så snabbt som den globala genomsnittstemperaturen. En minskad utbredning av havsisen (nedsmältningen) påverkar den arktiska miljön i hög grad. Havsisen och landtäcket av is är livsviktigt för växt- och djurlivet. Även höga halter av miljögifter har upptäckts hos människor och djur i regionen.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC beror de senaste 50 årens globala uppvärmning på människans allt större utsläpp av växthusgaser.

En glaciär i bakgrunden och mark i förgrunden.

Ingången till ”jordens centrum” kan försvinna inom decennier

Klimatförändring. De glaciärer som har gett Island dess namn kommer att försvinna inom två århundraden och alla utom den största av glaciärerna försvinner i...

Plast skadar Arktis

Marina plastföroreningar både smutsar ned Arktis och hotar leda till en större kris för planeten. Forskare har fortfarande mycket kvar att lära sig om...