A-Ö Webbindex

Ekonomisk och social utveckling

En förutsättning för bestående världsfred är en social och ekonomisk utveckling som gynnar alla.

Denna koppling erkänns i FN-stadgan, som ålägger FN att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiskt och socialt framåtskridande som en av dess huvuduppgifter.

Därför används större delen av FN:s resurser – mätt i budgetmedel och personalinsatser – till ett stort antal program och åtgärder som syftar till bättre levnadsvillkor för alla människor.

Fågelinfluensa: ett betydande folkhälsoproblem

Den pågående globala spridningen av "fågelinfluensa"-infektioner till däggdjur samt människor är ett betydande folkhälsoproblem enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Dr Jeremy Farrar, chefsforskare vid WHO, sa att...

Norge: FN-experter djupt oroade över diskriminering av människor med afrikansk härkomst

FN-experter har uppmanat Norges regering att vidta nödvändiga åtgärder för att engagera människor av afrikansk härkomst i syfte att säkerställa fullständig integration i det...
En folksamling på en gata

Bakom rubrikerna: Den pågående tragedin i Afghanistan

Vad handlar krisen om? Afghanistan lever fortfarande efter årtionden av konflikter med katastrofer som de senaste förödande jordbävningarna i den västra delen av landet...

Krisen i Sudan: En uppmaning till internationella åtgärder

Sudan står inför en av världens allvarligaste humanitära kriser. Den konflikt som utbröt mellan Sudans väpnade styrkor (SAF) och Rapid Support Forces (RSF) den...

Slut på våld mot kvinnor och flickor

Våld mot kvinnor och flickor är en utbredd kränkning av mänskliga rättigheter som drabbar 736 miljoner kvinnor globalt, nästan en av tre. Den 25 november...

Skyddsrum under attack i Gaza

Minst 24 personer dödades när klassrum som fungerade som skyddsrum för familjer på flykt i Gaza drabbades av en attack. Skolan al-Fakhoura drivs av...

UNICEF: Ge varje barn alla rättigheter

Barn har rätt att överleva och att trivas. De har rätt att leva i en hållbar värld och att få en rättvis chans i...

Världsdiabetesdagen 2023: Rättvis tillgång till diabetesvård

World Diabetes Day, Världsdiabetesdagen, är ett globalt initiativ som fungerar som en påminnelse om det stigande behovet av att ta itu med diabetes som...

Gaza: ”Mamma, ska vi dö idag?”

Frankrike har ökat sitt bistånd till Gaza från 20 miljoner euro till 100 miljoner. Detta tillkännagav president Emmanuel Macron vid en fredskonferens i Paris...

Produktionen av fossila bränslen kan fördubblas fram till 2030

I motsats till löften om att minska produktionen av fossila bränslen kommer regeringars politik över hela världen att leda till en fördubbling av produktionen...

Guterres vädjar om humanitärt tillträde på gränsen mellan Egypten och Gaza

FN:s generalsekreterare António Guterres har anlänt till gränsövergången i Rafah i Egypten för att betona behovet av humanitärt bistånd till Gazas folk. Hundratals lastbilar med...

Internationella dagen för utrotning av fattigdom

Den 17 oktober uppmärksammar världen den internationella dagen för utrotande av fattigdom, en dag för att reflektera över våra globala ansträngningar, för att bekämpa...

Få kvinnor i den allmänna debatten speglar ett större problem

I år var det för få kvinnor i generalförsamlingen, enligt president Dennis Francis. Detta speglar ett större problem. Jämställdhet ska inte tas för givet. Generalförsamlingens...
En möteslokal sedd bakifrån med många deltagare

Toppmötet godkänner åtgärder för de globala målen

Världens ledare har kommit överens om att i brådskande takt agera för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling inför 2030 vid ett...

Jordbävningen i Marocko: FN står redo att hjälpa

FN är redo att hjälpa Marockos regering efter att en jordbävning med magnituden 6,8 skakade bergskedjan High Atlas fredagen den 8 september. Den 12 september...