A-Ö Webbindex

Fred och säkerhet

FN:s främsta uppgift är att bevara den internationella freden och säkerheten. Detta var syftet då FN-stadgan skrevs år 1945 och fredsfrågorna är fortfarande några av FN:s allra viktigaste arbetsområden.

Världsbefolkningsdagen: Nu är vi fler än 8,2 miljarder

Idag överstiger världens befolkning 8,2 miljarder. Den 11 juli är Världsbefolkningsdagen. Enligt den senaste rapporten om världens befolkning från UNFPA, World Population Prospects 2024:...

Människor på flykt möter våld och övergrepp under rutter över Afrika

Flyktingar och migranter utsätts fortsättningsvis för extrema former av våld, exploatering och död till havs och på land över hela Afrika när de försöker...

San, årets flykting i Finland 2024: Målet för oss alla är...

San, med det fullständiga namnet Sa Myer Oo, är Årets flykting 2024. Hon kom till Finland med sin familj en kall majdag 2007, på...
En man som åker på en motorcykel

Fem fakta om matsvinn och hunger

Global hunger handlar inte om brist på mat. Just nu producerar världen tillräckligt med mat för att ge näring åt alla barn, kvinnor och...
Ett stort möte

Efterlyses: En kvinnlig FN-generalsekreterare

Ingen kvinna har tjänstgjort som generalsekreterare för Förenta Nationerna under de 79 år som gått sedan FN grundades och endast fyra kvinnor har valts...

Kvinnor i diplomatin: Att krossa glastaket och övervinna nykterheten

När utnämningen av Finlands första kvinnliga ambassadör Tyyne Leivo-Larsson var nära förestående 1958, försökte landets statsminister K.-A. Fagerholm förhindra det på grund av hennes...

Världsflyktingdagen: Stöd för att ge flyktingar fristad har sjunkit i många...

Tre fjärdedelar av vuxna fortsätter att tro att de som flyr från krig eller förföljelse bör kunna söka trygghet i andra länder enligt en...

Hur man pratar med sina barn om hatretorik                    

Eftersom unga människor ofta drabbas mest av hatretorik, särskilt på nätet, måste unga människor vara en del av lösningen”, konstaterar generalsekreterare António Guterres på...

UNHCR varnar för att apati och passivitet följer ökning av människor...

UNHCR:s globala rapport 2024 avslöjar en betydande ökning av tvångsförflyttningar, totalt befinner sig 120 miljoner människor på flykt i maj 2024. Den totala mängden människor...

Gaza: Både Hamas och Israel begick krigsförbrytelser, hävdar oberoende utredning

Palestinska väpnade grupper och israeliska myndigheter har båda begått krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten under attacken den 7 oktober och de efterföljande militära operationerna,...

Lekdagen: Danmark deltar i projekt som förbättrar mental hälsa hos barn...

Den allra första Internationella dagen för lek, som uppmärksammas den 11 juni 2024, markerar en viktig milstolpe i arbetet för att bevara, främja och...

Ge (långsiktig) fred en chans – 10 fakta om FN:s fredsbevarande...

I 76 år har FN:s fredsbevarande styrkor arbetat för att rädda och förändra liv i världens mest ömtåliga politiska och säkerhetsmässiga situationer. Studier visar...

Fem fakta om Internationella brottmålsdomstolen

Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) togs i bruk 2002 och fungerar som ett komplement till den Internationella domstolen i Haag som är ett av...

Antalet offer samt andelen kvinnor och barn som dödats i Gaza...

Dödssiffran från kriget mellan Israel och Hamas är fortfarande över 35 000 på Gazaremsan. Enklavens hälsoministerium har dock uppdaterat uppdelningen av de dödsfall som...

FN:s biståndsarbetare: 80 000 på flykt från Rafah

FN:s humanitärarbetare upprepar sina uppmaningar om vapenvila som "det enda hoppet" för att förhindra ytterligare blodsutgjutelse och återställa desperat hjälpleveranser som räddar liv. "När de...