A-Ö Webbindex

Hållbar utveckling

I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att styra arbetet för hållbar utveckling 2016–2030. Syftet med handlingsplanen och målen är att avskaffa extrem fattigdom i världen och trygga välfärden på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön.

Minnesdagen av folkmordet i Srebrenica

Kriget som följde på upplösningen av det forna Jugoslavien krävde mer än 100 000 liv i Bosnien och Hercegovina mellan 1992 och 1995, de...

Världsbefolkningsdagen: Nu är vi fler än 8,2 miljarder

Idag överstiger världens befolkning 8,2 miljarder. Den 11 juli är Världsbefolkningsdagen. Enligt den senaste rapporten om världens befolkning från UNFPA, World Population Prospects 2024:...

Människor på flykt möter våld och övergrepp under rutter över Afrika

Flyktingar och migranter utsätts fortsättningsvis för extrema former av våld, exploatering och död till havs och på land över hela Afrika när de försöker...

San, årets flykting i Finland 2024: Målet för oss alla är...

San, med det fullständiga namnet Sa Myer Oo, är Årets flykting 2024. Hon kom till Finland med sin familj en kall majdag 2007, på...

113 länder har aldrig haft en kvinnlig statschef, säger UN Women-rapport

Fler människor än någonsin kommer att gå till val 2024. Men faktum är att 113 länder aldrig har haft en kvinna i ledningen, och...
Ett stort möte

Efterlyses: En kvinnlig FN-generalsekreterare

Ingen kvinna har tjänstgjort som generalsekreterare för Förenta Nationerna under de 79 år som gått sedan FN grundades och endast fyra kvinnor har valts...

Kvinnor i diplomatin: Att krossa glastaket och övervinna nykterheten

När utnämningen av Finlands första kvinnliga ambassadör Tyyne Leivo-Larsson var nära förestående 1958, försökte landets statsminister K.-A. Fagerholm förhindra det på grund av hennes...

Åttio procent vill att statsledningen inför kraftfullare klimatåtgärder

En banbrytande opinionsundersökning har påvisat att en överväldigande majoritet runt om i världen stöder mer ambitiösa ansträngningar och vill övervinna geopolitiska skillnader för att...

Hur man pratar med sina barn om hatretorik                    

Eftersom unga människor ofta drabbas mest av hatretorik, särskilt på nätet, måste unga människor vara en del av lösningen”, konstaterar generalsekreterare António Guterres på...

UNHCR varnar för att apati och passivitet följer ökning av människor...

UNHCR:s globala rapport 2024 avslöjar en betydande ökning av tvångsförflyttningar, totalt befinner sig 120 miljoner människor på flykt i maj 2024. Den totala mängden människor...

Gaza: Både Hamas och Israel begick krigsförbrytelser, hävdar oberoende utredning

Palestinska väpnade grupper och israeliska myndigheter har båda begått krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten under attacken den 7 oktober och de efterföljande militära operationerna,...

Lekdagen: Danmark deltar i projekt som förbättrar mental hälsa hos barn...

Den allra första Internationella dagen för lek, som uppmärksammas den 11 juni 2024, markerar en viktig milstolpe i arbetet för att bevara, främja och...

Guterres efterlyser hårdare tag mot fossilindustrin

FN:s generalsekreterare António Guterres har framfört en verbal attack mot fossilindustrin i sitt tal i samband med Världsmiljödagen den 5 juni. Guterres efterlyste en...

Tobaksindustrin leder ungdomar in i livslångt missbruk

Världshälsoorganisationen WHO och STOP, ett globalt nätverk som övervakar tobaksindustrin, har lanserat "Hooking the next generation", en rapport som belyser hur tobaks- och nikotinindustrin...

Att bryta tabun kring menstruationshälsa för jämställdhet

Mer än 50 procent av världens befolkning har menstruation förr eller senare och under större delen av sitt liv. Men menstruationen som fenomen förblir...