A-Ö Webbindex

Information om FN

Här finner du information om Förenta Nationerna. FN är ett mellanstatligt, globalt forum för samarbete, beslut och överenskommelser i frågor som är viktiga för hela mänskligheten. Alla medlemmar har en skyldighet att följa FN-stadgan och folkrättens principer. Organisationen bildades den 24 oktober 1945 då stadgan trädde i kraft.

San, årets flykting i Finland 2024: Målet för oss alla är...

San, med det fullständiga namnet Sa Myer Oo, är Årets flykting 2024. Hon kom till Finland med sin familj en kall majdag 2007, på...

113 länder har aldrig haft en kvinnlig statschef, säger UN Women-rapport

Fler människor än någonsin kommer att gå till val 2024. Men faktum är att 113 länder aldrig har haft en kvinna i ledningen, och...
Ett stort möte

Efterlyses: En kvinnlig FN-generalsekreterare

Ingen kvinna har tjänstgjort som generalsekreterare för Förenta Nationerna under de 79 år som gått sedan FN grundades och endast fyra kvinnor har valts...

Lekdagen: Danmark deltar i projekt som förbättrar mental hälsa hos barn...

Den allra första Internationella dagen för lek, som uppmärksammas den 11 juni 2024, markerar en viktig milstolpe i arbetet för att bevara, främja och...

Danmark tar plats i FN:s säkerhetsråd

Danmark har valts in i FN:s säkerhetsråd för perioden 2025 till 2026. Det är femte gången Danmark fungerar som icke-permanent medlem i rådet. Danmark och...

Ge (långsiktig) fred en chans – 10 fakta om FN:s fredsbevarande...

I 76 år har FN:s fredsbevarande styrkor arbetat för att rädda och förändra liv i världens mest ömtåliga politiska och säkerhetsmässiga situationer. Studier visar...

Fem fakta om Internationella brottmålsdomstolen

Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) togs i bruk 2002 och fungerar som ett komplement till den Internationella domstolen i Haag som är ett av...

Antalet offer samt andelen kvinnor och barn som dödats i Gaza...

Dödssiffran från kriget mellan Israel och Hamas är fortfarande över 35 000 på Gazaremsan. Enklavens hälsoministerium har dock uppdaterat uppdelningen av de dödsfall som...

För fågelälskare är färre insekter dåliga nyheter

Insekter är en viktig energikälla för många flyttfågelarter under häckningssäsongerna och deras långa resor. Insekterna påverkar tidpunkten, varaktigheten och den generella framgången för fåglarnas...

Remittering är en betydande del av många länders BNP

Remittering, pengar som överförs till hemlandet av en annan part, överträffar utländska direktinvesteringar ökningen av utvecklingsländernas BNP, enligt en stor rapport från International Organization...

FN:s chef för mänskliga rättigheter bekymrad över hot mot demonstranter vid...

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk säger att han är bekymrad över en rad hårdhänta åtgärder som vidtagits för att skingra och avveckla...

Oberoende rapport: inga bevis på anknytning till Hamas hos UNRWA:s personal

Israeliska myndigheter har inte tillhandahållit några stödjande bevis för anklagelser om att ett betydande antal ur personalstyrkan i UNRWA är medlemmar i Hamas, säger...

Fem fakta om det kinesiska språket

Den 20 april är det kinesiska språkets dag. FN:s språkdagar syftar till att fira flerspråkighet och kulturell mångfald samt att främja likvärdig användning av...

Framsteg inom sexuell och reproduktiv hälsa har inte nått de mest...

De senaste trettio årens stora globala framsteg inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har sorgkant - miljontals kvinnor och flickor har inte upplevt...

 EU uppmanas att spela en central internationell roll

FN:s generalsekreterare António Guterres har uppmanat EU att spela en central roll i "de existentiella frågor som hotar dagens värld:" Guterres var gäst vid invigningen...