Företag avlistade från FN:s Global Compact

FN:s Global Compact har meddelat att 630 företag har tagits bort från listan på medlemmar på grund av att de inte rapporterat om vilka framsteg de gjort. Bland de företag som avlistats finns två norska, två svenska och ett finskt företag.

De nordiska företagen är: Finnforest Corporation från Finland, Global Entrepeneurs International AS samt Zooper från Norge och Norna Kommunikation AB och Raw Materials Group RMG AB från Sverige.

FN:s Global Compact startade år 2000 och erbjuder ett ramverk för företag som vill anpassa sina verksamheter och strategier till tio allmänt vedertagna principer inom mänskliga rättigheter, fackföreningsrörelser, miljö och korruptionsbekämpning.

Medlemskapet i Global Compact kräver att företagen lämnar in en årlig rapport till sina ägare där de beskriver vilka framsteg som gjorts för att implementera de tio Global Compact principerna. Om ett företag missar två på varandra följande inlämningsdatum listas de som inaktiva och efter ett år som inaktivt tas företaget bort från listan på medlemmar.

Avlistningsprincipen infördes i januari 2008 och sedan dess har 630 företag avförts. För tillfället är 317 företag listade som inaktiva och av dessa riskerar 184 att avlistas under 2008.  Under årets sex första månader har 701 nya företag blivit medlemmar och det totala antalet företag som är medlemmar ligger på 4619.

Läs mera på : http://www.unglobalcompact.org/