måndag, 14 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Klimatförändring

COP21 och kampen mot klimatförändring

Klimatforandring

I december 2015 slöts det så kallade Parisavtalet under FN:s klimattoppmöte COP21. Avtalet har hyllats som en ”monumental triumf för mänskligheten och planeten”.

Det universella avtalets främsta mål är att begränsa temperaturhöjningen väl under 2 grader under detta århundrade, och driva ansträngningar för att begränsa höjningen vidare till under 1,5 grader över den förindustriella nivån. För att nå dessa ambitiösa och viktiga mål, ska tillräckliga finansiella medel tillämpas för att förstärka utvecklingsländers och de mest utsatta ländernas åtgärder, i enlighet med deras nationella mål.

Länder ska nå kulmen av sina utsläpp så fort som möjligt och därefter fortsätta att framlägga nationella klimatåtgärdsplaner som detaljerar deras framtida mål för att motarbeta klimatförändringen. Det nya avtalet stipulerar även principen att kommande nationella planer skall vara minst lika ambitiösa som de nuvarande, som dramatiskt kommer att bromsa de globala utsläppen.

Länder ska delge sina nationella klimatmål – kallade NDC:s, Nationally Determined Contributions, vart femte år, och stadigt öka på sina ambitioner på lång sikt.

”Detta avtal utgör språngbrädan för större framsteg i utrotning av fattigdom, stärkt arbete för fred och ett värdigt liv med möjligheter för alla,” konstaterade dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon.

Vad händer nu?

•    Avtalet undertecknades av världsledarna på FN:s högkvarter i New York den 22 april 2016
•    Avtalet trädde i kraft efter att det undertecknats av minst 55 nationer som tillsammans står för minst 55 % av de globala utsläppen
•    Generalsekreterare Antonio Guterres uppmanar världsledare "att lyssna" och vidta omdedelbara åtgärder inför klimattoppmötet 2019

 

UNRICs relaterade länkar:

Klimatavtalet: Bakom kulisserna
UNRICs faktablad om klimatförändring: http://www.unric.org/en/unric-library/29084
FN:s klimatpanel UNFCC:s hemsida: http://newsroom.unfccc.int/
UNFCC: Bringing the Paris Agreement into Force: http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/bringing-the-paris-agreement-into-force/

 

FN-organisationer och institutioner som arbetar för miljön och klimatet

FN:s miljöprogram (UNEP)
FN:s meteorologiska organisation (WMO)
FN:s klimatpanel (IPCC)
FN:s klimatkonvention (UNFCCC)
FN:s gröna klimatfond
Caring for Climate

Översikt över rapporterna av FN:s klimatpanel

Femte rapporten, AR5 (Fifth Assesment Report) (2014)
Fjärde rapporten, AR4 (2007)
Tredje rapporten, AR3 (2001)
Andra rapporten, AR2 (1995)
Första rapporten, AR1 (1990)

FN:s klimattoppmöten 

COP20 i Lima
COP19 i Warszawa
COP18 i Doha
COP17 i Durban
COP16 i Cancun
COP15 i Köpenhamn

Kyotoprotokollet

På UNFCCC:s hemsida (engelska)
globalis.se (svenska)

FN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons