måndag, 21 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Mänskliga rättigheter

UDHR70flat

De mänskliga rättigheter är grundläggande fri- och rättigheter som alla har lika rätt till. De baserar sig på en uppfattning om universellt, okränkbart värde av mänsklig värdighet. De mänskliga rättigheterna tillkommer alla och kan  varken kan ges till eller tas ifrån någon. Tillsammans formar alla mänskliga rättigheter en odelbar helhet där varje fri- och rättighet är lika viktig.

Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en milstolpe i mänsklighetens historia, och 2018 markerar sjuttioårsjubileum för deklarationens antagande.

humanrights Eleanor Roosevelt UDHRDen utformades av representanter med olika religiös, kulturell och rättslig bakgrund från alla regioner i världen, och proklamerades av de Förenta Nationernas generalförsamling i Paris den 10 december 1948 (resolution 217 A). Den blev därmed det första lagliga dokumentet för att skydda universella, mänskliga rättigheter.

Deklarationen förser alla människor med grundläggande rättigheter som t.ex. rätten till liv, friget och nationalitet, tanke-, åsikts- och religionsfrihet, rätten till arbete och utbildning, till delaktighet i landets styrelse och jämlikhet inför lagen.

Du kan läsa deklarationen på svenska här.

Även idag, 70 år efter att deklarationen undertecknats, förblir stadgans krav på rättvisa och lika rättigheter en av FN:s centrala uppgifter. FN har flera organ, kontor och lagliga instrument som bidrar till att trygga de mänskliga rättigheterna runtom i världen.

 
   

Läs mer:

 

FN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons