torsdag, 17 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Mot ett transparentare FN?Mars 2016 - FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har nu haft äran att ha ”världens mest omöjliga jobb” under två mandat och snart tio år. I slutet av året får världen veta vem hans efterträdare blir.

FN kommer nämligen att stå inför val av en ny generalsekreterare, och debatten kring valföretagande har redan pågått het i månaders tid.

Valet fungerar nämligen på basen av ett informellt rotationssystem, och denna gång är på basen av geografi Östeuropas tur. Men FN har aldrig sett en kvinnlig generalsekreterare, och största delen av medlemsstaterna tycks enade om att det nu är dags.

Det formella beslutet tas av FN:s generalförsamling, men valet sker alltid på basen av rekommendationer av säkerhetsrådet. Därför kan valet av generalsekreterare i princip utsättas för veto om någon av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet skulle motsätta sig en viss persons kandidatur.

Efter säkerhetsrådets rekommendation röstar generalförsamlingen gällande den nominerade kandidaten, och enkel majoritet behövs för att bli vald. Generalsekreteraren utnämns för ett femårsmandat, och kan bli omvald en gång.

Dags för en mer demokratisk process

Kritiken har ökat stadigt gällande hemlighetsmakeriet kring valprocessen. Kampanjen ”1 för 7 miljarder”, 1 for 7 billion,  uppmanar till en förbättrad och mer transparent process i valet av generalsekreterare. Som ett resultat av påtryckningarna av regeringar och det civila samhället, skickade generalförsamlingens och säkerhetsrådets presidenter ett brev till alla medlemsstater där de uppmanade till nominering av kandidater. I brevet betonade de även att processen kommer att fortlöpa transparent och inklusivt. 

Men tre omfattande kampanjförslag har ännu inte addresserats, nämligen utnämning för ett enda, icke-förnybart mandat, presentation av ett flertal kandidater av vilka generalförsamlingen utser den lämpligaste, och förbud mot löften i utbyte mot stöd för att förhindra avtal bakom stängda dörrar.

Mogens Lykketoft, generalförsamlingens president, har konstaterat ett flertal gånger att processen måste göra så transparent och öppen som möjligt. Detta innefattar offentliga möten och frågesessioner, samt möjligheten för medlemsstaterna att intervjua kandidaterna. Under ett presstillfälle hos UNRIC i Bryssel, beskrev Lykketoft den pågående valprocessen som både spännande och revolutionerande i och med sin ökade transparens och det ökade inflytandet av FN-medlemsstater och den allmänna opinionen.

”Om det blir en process med ett stort antal kandidater, och ingen framstår som klar etta eller får majoriteten av medlemsländernas stöd, kan resultatet bli det vi är vana vid hittills”, sade Lykketoft. ”Men jag tror att det skulle vara mycket, mycket svårt – och detta är min personliga bedömning – för de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet att ställa sig emot en kandidat om denne stöttas av majoriteten av medlemsländera.”

För den första gången någonsin finns nu även en hemsida där kandidaterna presenteras. Även kandidaternas CV finns tillgänglig för alla.

Låt en kvinna sköta jobbet?

De åtta generalsekreterare FN sett hittills har representerat många av världens hörn, men ingen kvinna har ännu innehaft posten som ledare för de Förenta Nationerna. Kvinnor utgör hälften av världens befolkning idag, men sitter fortfarande på endast omkring 25 % av de högsta posterna inom organisationen, trots dess målsättningar för könsjämlikhet.

Det internationella samfundet har aktivt talat för en kvinnlig generalsekreterare. En grupp som representerar kvinnor från den akademiska världen och det civila samhället har startat en kampanj för en kvinnlig generalsekreterare. På deras hemsida presenteras olika potentiella kvinnliga kandidater och de framlägger även argument för varför en kvinnlig generalsekreterare är ett så viktigt mål.

För tillfället är tre kvinnliga kandidater nominerade. EU-kommissionären Kristalina Georgieva toppade länge spekulationerna som en fjärde kandidat, men hon utlyste officiellt att hon inte eftersträvar rollen som generalsekreterare några veckor sedan.

De sex nuvarande kandidaterna är Srgjan Kerim från den forna jugoslaviska republken Makedonien, Vesna Pusic från Kroatien, Natalia Gherman från Moldavien, Igor Luksic från Montenegro, Danilo Turk från Slovenien och Irina Bokova från Bulgarien. Portugal har även utlyst att landet officiellt ställer sig bakom den tidigare chefen för FN:s flyktintorgan, Antonio Guterres. Kandidaterna ska helst utnämnas en månad innan Ban Ki-moons mandat går ut, så listan kommer högst sannolikt att utökas med flera namn.

För att rida ut stormen och lotsa organisationen genom vår tids utmaningar krävs en effektiv och kompetent generalsekreterare. Frågan är bara vem.

UNRICs relaterade länkar:

Utnämningsprocessen: http://www.un.org/sg/appointment.shtml
Ask DAG! Hur utnämns en generalsekreterare? http://ask.un.org/faq/97048
Procedur: http://www.un.org/pga/70/sg/

 

FN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons