söndag, 17 november 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Klimatförändringar påverkar inte bara isbjörnar, utan också människor

Ice block main

Augusti 2016 - Ett av de mest slående konstverken från COP21, FN:s klimatkonferens i Paris i december 2015, var Isklockan (the Ice Watch), ett projekt av den dansk-isländska artisten Olafur Eliasson som gjordes i samarbete med den grönländska geologen Minik Rosing.

Ice watchTolv isblock transporterades från Grönland till Paris och ställdes upp som en klocka utanför Place de Panthéon. Den smältande isen var avsedd att påminna förhandlare på konferensen om behovet av att angripa problemet med klimatförändringar.

Få platser i världen påverkas lika mycket av klimatförändringar som Grönland och trots detta meddelade den grönländska regeringen, “Naalakkersuisut”, förra april att man inte har tänkt delta i Paris klimatavtal. Vittus Qujaukitsoq, minister för ekonomi och utrikespolitik på Grönland, beklagade att en juridiskt bindande hänvisning till ursprungsbefolkningars rätt till utveckling inte var inkluderat i avtalet. Han sade att det inte har varit möjligt att finna en lösning på detta problem inom den danska staten.

”Därför har vi nu beslutat att det bör finnas en territoriell reservation för Parisavtalet”.

Klimatförändringar är verklighet i Arktis och de har en stor inverkan på Grönland.

”Klimatförändringar som orsakas av rika nationers utsläpp avlägsnar istäcket i Arktis och det finns inget som människor i Arktis kan göra åt detta”, förklarar Kai Holst Andersen, biträdande minister med ansvar för utrikesfrågor på Grönland. ”Istäcket i Arktis försvinner rakt framför våra ögon. Inom 50 år kommer vi att kunna segla över Nordpolen med fartyg under sommarmånaderna och det är ett faktum som vi i Arktis måste anpassa oss till. Det är ett faktum som har mycket allvarliga konsekvenser för oss och som vi måste hantera”.

Konsekvenserna för grönländarna är enorma, inte minst för jägare med traditioner som går flera hundratals eller tusentals år tillbaka och som nu riskerar att gå förlorade.

GreenlandUNdogsleigh2”Klimatförändringarna sker så snabbt att man inte hinner anpassa jaktmetoderna efter förändringarna”, säger Holst Andersen. “I många områden har hundspannen nu blivit ett irrelevant transportmedel, eftersom isen är borta. Och då isen är borta kan inte jägarna jaga. Den traditionella jakten på Grönland innebär att du jagar över väldigt långa sträckor, vilket således nu påverkas dramatiskt av klimatförändringarna”.

LenaKielsenHolmForskare Lene Holm Kielsen på det grönländska naturinstitutet har rest omkring i landet för att studera effekterna av klimatförändringarna. ”Man kan se att isen har förändrats”, säger Holm Kielsen. Hon förklarar också att fångsterna på vissa platser har minskat så mycket att jägarna inte längre kan mata sina djur, och har därför nu varit tvungna att avliva dem. ”De måste kunna mata sina hundar för att kunna försörja sina familjer, men många av dem har tvingats avliva sina hundar”, berättar Holm Kielsen.

Hon har dessutom kunnat konstatera att fisk, så som hälleflundra och torsk, nu fångas längre norrut på platser där jägare redan tidigare kämpade på grund av miljöaktivisters motstånd mot deras jakt av isbjörnar, sälar och valar. Hon förklarar dock att eftersom det endast finns omkring 100 jägare i området, kan de knappast jaga dessa djur till en punkt där djuren kan anses vara utrotningshotade.

Det internationella samfundet, media och icke-statliga organisationer fokuserar endast på de globala konsekvenser som det smältande istäcket på Grönland medför, och många talar om isbjörnar när man talar om djur som riskerar att utrotas på grund av klimatförändringar. Holst Andersen menar att man ofta glömmer att det också bor miljontals människor i Arktis.

KaiHolstAndersen”Vi befinner oss i den mottagande ändan av ett sorts globalt tryck för regleringar som bedrivs av icke-statliga organisationer, och i våra ögon samt i många andra Inuiters och ursprungsbefolkningars ögon har dessa ofta en tendens att glömma bort att det också finns människor som lever i Arktis. Syftet med att framhäva vad som händer i Arktis borde inte vara att rädda ett isberg eller en isbjörn, utan att rädda traditioner som är tusentals år gamla och en livsstil som håller på att gå förlorad. Vilda djur och växter är en del av detta, men människan lever i ett kretslopp med djuren och växterna och är en del av det. Jag tror att diskussionerna om hållbar utveckling allt för ofta tappas bort på vägen i den globala dagordningen när det gäller Arktis och allting handlar istället om att skydda ett isberg”.

Kielsen Holm håller med om att det är viktigt att forskare som hon själv ser till att lärdomar inte glöms bort.

GreenlandUNfootprintI“För om vi inte gör det idag, så finns det ingen som kan göra det i framtiden. Om fångsten bara fortsätter att minska, förvinner en del av vår kultur på samma gång. Det som oroar mig är att om vi inte dokumenterar den kunskap som jägare och fiskare har om sin omgivning, och om den omgivningen nu förändras så mycket att man inte längre behöver den kunskapen, så kommer den kunskapen att försvinna då de äldre dör”.

 

 

FN:s generalsekreterare António Guterres meddelande i samband med FN-dagen 2019. 

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons