måndag, 21 januari 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

FN:s fredsbevaring kostar mindre än Omans militär

UN peacekeepers Uruguay Photo DPKO MAIN

Februari 2018 – En av de Förenta Nationernas främsta roller är att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Redan år 1948, mindre än tre år efter att organisationen skapats, sändes de första militära observatörerna ut till Mellanöstern för att övervaka vapenstilleståndsavtalet mellan Israel och dess grannländer – en operation som fick förkortningen UNTSO, FN:s observationsmission i Mellanöstern, och som var föregångaren för dagens fredsvevarande operationer.

Sedan dess har 71 fredsbevarande operationer utplacerats av FN – 57 av dem sedan 1988. Under dessa år har mer än en miljon människor tjänstgjort som fredsbevarare.

3 326 fredsbevarare har dött i tjänst.

UN peacekeepers Nigeria Photo DPKOIdag tjänstgör omkring 110 000 fredsbevarare runtom i världen med uppgift att stabilisera några av världens våldsammaste konfliktzoner, skydda civila från våld och övervaka implementeringen av fredsavtal. Men fredsbevararna spelar även en viktig roll i avväpningsprocessen, demilitariseringen och återintegreringen av tidigare soldater i samhället. De underlättar och hjälper utdelande av humanitär hjälp, de bidrar till att träna nationella polisstyrkor, de stöttar fria och rättvisa val och återupprättandet av stabila statsinstitutioner.

Några fakta om FN:s fredsbevarande operationer:

- 15 pågående operatio Idag pågår 15 olika fredsbevarande operationer i 5 olika regioner: 8 i Afrika, 3 i Mellanöstern, 2 i Europa, 1 i Amerika och 1 i Asien.
- 100 000+ fredsbevarare
- FN:s fredsbevarande trupper utgörs av över 100 000 fältpersonal
- 25 länder bidrar med trupper, polis och civilpersonal.
-7,3 miljarder dollar – 63,3 miljarder kronor

FN:s budget för sina fredsbevarande operationer är omkring 63,3 miljarder kronor. Enligt SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, skulle FN:s fredsberavande budget ranka som 29:e om den skulle jämföras med olika länders militära utgifter. Den skulle i själva verket vara mindre än Omans, ett land med en befolkning på 4,3 miljoner, eller t.ex. Singapores med 5,6 miljoner invånare

Summan är även mindre än totalbudgeten för Chicago, med en befolkning på 2,7 miljoner.

Kvinnor i fredens tjänst

Kvinnor utgör 30 % av den civila personalen, 10 % av polisstyrkorna och 3 % av de militära fredsbevararna. För närvarande finns det fyra kvinnor på ledande positioner inom de fredsbevarande operationerna. 125 av FN:s 193 medlemsstater bidrar med personal. De fem största kontributörerna är Etiopien med mer än 8000 trupper, följd av Bangladesh och Indien med ca 7000 var, samt Rwanda och Pakistan med mer än 6000 trupper. Alla nordiska länder utom Island bidrar även de till FN:s fredsbevarande operationer. Här är deras ranking enligt antal personal, de exakta siffrorna och slutligen den procentuella summan deras bidrag utgör för FN:s fredsbevarande budget.

 

 Ranking  

Polis

Experter

Trupper

Personalanställda

Totalt

Procent

44

Sverige

37

20

322

6

385

0.9560 %

45

Finland

22

19

296

12

349

0.4560 %

70

Norge

28

13

11

19

71

0.8490 %

88

Danmark

11

2

9

 

24

0.5840 %

 

Island

         

0.0230 %

Mer information:
https://peacekeeping.un.org/en

 

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres nyårsmeddelande inför 2019.

Annons
Annons
Annons