tisdag, 23 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Månadens nordiska profil: Lotta Tähtinen, UNDESA

Lotta Tahtinen UNRIC newsletter
December 2018 – Månadens nordiska profil är Lotta Tähtinen från Finland som arbetar för FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden, UNDESA, där hon är kommunikationschef för dess avdelning för de Globala målen för hållbar utveckling. Där leder hon ett team på tio medarbetare från olika delar av världen. Hon kommer själv från Tammerfors i Finland och har nu bott i New York i 18 år.

Hur började din karriär inom FN?

Jag arbetade som assistent till en riksdagsledamot i Finland, men kände att jag ville söka mig till mer internationella uppgifter. Jag fick en praktikplats för FN:s organisation för migration (IOM) i Genève, och stannade hos dem i två års tid som projektkoordinator. År 2001 fick jag en plats i FN:s JPO-program för unga professionella som finansieras av det finska utrikesdepartementet, och stationerades i New York där jag nu bott i 18 år. Min karriär är delad mellan DESA och DAMC vid sekretariatet. Jag har jobbat på min nuvarande post i två år.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Mina dagar varierar väldigt mycket, och det är svårt att peka på något specifikt som en ”typisk” dag. Mina dagar innehåller många möten, och generellt kan man säga att dagarna är relativt långa och hektiska.
Innan de Globala målen för hållbar utveckling offentliggjordes var avdelningens mål att hjälpa medlemsstaterna att formulera målen och göra bakgrundsarbetet för målen. Nu ligger vårt ansvar vid samarbetet och kommunikationen kring målen med olika samarbetspartners som t.ex. företag, icke-statliga organisationer, universitet, forskningsinstanser och lokal administration. Eftersom de Globala målen är så breda och ambitiösa, måste samhällets alla skikt medverka – inte bara FN och regeringar. Mitt arbete innebär att överse samarbetet, föra dialog mellan FN och andra aktörer och organisera olika evenemang. Vi ordnar t.ex. ett årligt ”SDG Business Forum” för FN:s företagspartners, och vi upprätthåller ett globalt register för hållbara partnerskap.

Vad har varit den största utmaningen under din karriär?

Jag har deltagit i många planerings- och organisationsmöten inom FN, och de är alltid stora utmaningar. Den största var kanske en konferens om små östater under utveckling (Small Island Developing States) på Samoa år 2014. Mötet hade över 4000 deltagare, vilket är enormt på en ö med endast 200 000 invånare. Jag skötte om de logistiska förberedelserna för FN, och en av utmaningarna var att säkra att tillräckligt många flyg fanns tillgängliga och tillräckligt med husrum för alla deltagare. Men generellt sätt det alltid en utmaning att navigera inom FN-byråkratin. Breda nätverk mellan kolleger från olika avdelningar har varit till stor hjälp. På det viset håller man koll på vad som pågår.

FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) går av stapeln nästa år i juli och September. Kan du berätta lite om de frivilliga nationella rapporterna – vad är de för något och hur går det för de nordiska länderna?

Nästa år är lite av ett undantag eftersom det kommer att hållas två högnivåforum istället för ett. Målet för HLPF är att följa upp länders arbete med att verkställa de Globala målen för hållbar utveckling. Dessutom utgör HLPF ett forum för att utbyta erfarenheter och presentera god praxis.

FN uppmuntrar alla länder att presentera en frivillig nationell rapport, Voluntary National Review eller VNR, som betyder att man inför HLPF rapporterar om hur och med vilka medel ett land arbetat för att främja Agenda 2030. T.ex. mitt hemland Finland har varit aktivt i att främja de globala målen och kompletterade den frivilliga nationella rapporten bland de första år 2016. Landet har implementerat olika åtgärder för att uppnå målen, och Finlands statsminister leder en Agenda 2030 -kommission.

De nordiska länderna har alla varit pionjärer i verkställandet av de Globala målen och även varit aktiva på global nivå. Norge presenterade också sin nationella rapport år 2016, Sverige och Danmark år 2017 och Island kommer att presentera sin rapport nästa år. Öppna samhällen och breda NGO-nätverk i de nordiska länderna bidrar till att verkställa Agenda 2030. Medborgarna är medvetna och intresserade av de olika ämnesområdena inom agendan, och de känner att också de är ansvariga för att de Globala målen för hållbar utveckling ska uppnås.

Vilka är förväntningarna gällande HLPF?

Fyra år efter att de Globala målen för hållbar utveckling lanserats, är det dags att tala om var vi står gällande verkställandet. Många framsteg har gjorts men de kommande åren är kritiskt viktiga. Förhandlingar kommer att äga rum nästa vår, och resultaten kommer att tillkännages under HLPF. Medlemsstaterna väntas förstärka sina förbindelser och olika intressenter kan publicera sina frivilliga förbindelser gällande hur de kommer att uppnå olika mål.

Det positiva är att målen i Agenda 2030 verkligen är globala. Dessutom är de sammanlänkade – man kan inte göra framsteg på ett område om man inte samtidigt åtgärdar även andra områden. Detta har krävt att vi utvecklar ett nytt sätt att tänka och nya mekanismer.

Ditt bästa tips för någon som vill börja en karriär inom FN?

FN:s JPO-program för unga professionella är en bra inkörsport. Bevara ett öppet sinne och dra nytta av nya erfarenheter, även om de inte är exakt de du skulle ha önskat. Nya dörrar och nya möjligheter kan öppnas när som helst. Du måste också vara mycket flexibel, har bra språkkunskaper – speciellt engelska, franska och spanska.

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons