torsdag, 18 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Norskt universitet tar ledande roll för att främja de Globala målen

 Bergen Norway MAIN Photo UIB

December 2018 – De Förenta Nationerna har gett universitetet i Bergen (UiB) en ledande roll i arbetet för att främja Agenda 2030, dvs. de Globala målen för hållbar utveckling. Universitetet har valts som ett bland de 17 universitet i världen som ska bidra till ökade kunskap och engagemang för de Globala målen.

Det är FN-organisationen United Nations Academic Impact (UNAI) som har valt UiB som partneruniversitet. UNAI är ett initiativ som ska knyta samman universitet och aktörer inom högre utbildning och bidra till att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling. UNAI:s initiativ för olika knutpunkter, ”SDG Hubs” på engelska, skall anknyta ledande forskningsinstitutioner tätare med FN:s arbete med Agenda 2030 och skapa forskningscentra runt vart och ett av de 17 målen.

”Vi är glada över att UNAI har erbjudit oss en roll som inspiratörer och ser fram emot att arbeta med både dem och andra aktörer inom FN-systemet för att främja kunskap, forskning och utbildning för ett hållbart hav”, sade professor Edvard Hviding på UiB:s hemsida. Han är vetenskaplig ledare för initiativet ”SDG Bergen”.*

Under de tre kommande åren kommer UiB att ta en ledande global roll för att engagera och inspirera olika partners i arbetet för hållbarare hav och främja mål 14 i Agenda 2030: ”Hav och marina resurser.”

Globala målen som studieämne

Bergens universitet har även lanserat ett nytt havsforskningscenter som ska stärka forskningen kring hållbarare hav. Forskning och utbildning inom den marina sektorn är ett av tre fokusområden för universitetet.
UiB har även infört mål 14 (hav och marina resurser) och 15 (ekosystem och biologisk mångfald) som ett studieämne på kandidatnivå.

Bergen UNAI emblem SDG RS”Vi tror att dagens studenter är intresserade av den "stora bilden" och implikationer och verkningar i den verkliga världen – och hur de kan bidra till hållbar utveckling”, säger Katja Enberg och Inger Måren, ämnesansvariga för den nya studiehelheten på UiB:s hemsida.

Ämnen är öppna för studenter från olika inriktningar, och målet är att styra fokus på hållbarhet vid universitetet och uppmana till diskussion om dessa teman även ur ett tvärgående perspektiv.

”Vi vill lägga vikt på och belysa sammankopplingen och växelverkan mellan de olika Globala målen, samt alla delmål under mål 14 och 15 – om man t.ex. vill skydda hav och marina resurser, är det även sammankopplat med att utrota svält (mål 2). Vi vill också se att studenter lär sig att tänka kritiskt och känna igen olika aktörers motiv då hållbarhet diskuteras i samhällsdebatten”, säger Måren.

Stora ambitioner

De nya studieämnena är öppna för alla studenter, men Bergens ambitioner gällande Agenda 2030 tar inte slut där.

”Målet är att UiB och andra utbildningsinstitutioner i Berge vartefter kommer att erbjuda ämnen som täcker de 17 Globala målen, och att alla ämnen undervisas under vårperioden och avslutas med en Agenda 2030 -studentkonferens där studenterna presenterar en poster som slutprodukt i sitt ämne”, säger Enberg till UiB.

Universitetet planerar även att delta i en hållbar världsomsegling år 2021 och bidra med forskning. Om seglingen kan utföras som planlagt kommer UiB använda skräddarsydda studieprogram med de Globala målen som ram för resan.

”Våra studenter är de som skapar vårt universitet. Upplevelsen man får från en resa som denna är viktig för att utveckla nya, unga ledare. Utmaningarna vi står inför kräver en generation av unga, motiverade ledare och många av dem får sin forskningsbaserade utbildning med hög kvalitet här vid UiB. Vi ger samhället kompetenta ledare”, säger Dag Rune Olsen, rektor vid UiB.

UiB är det första norska universitet som institutionaliserat Agenda 2030, och universitet arrangerar en egen konferens om de Globala målen varje år.

Läs mer om konferensen här: https://www.uib.no/en/sdgbergen/117158/about-sdg-bergen

*SDG = Sustainable Development Goal

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons