tisdag, 23 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Frågor och svar kring det globala migrationsavtalet

Global Compact MAIN Migrantfamilj vidarebosattning Foto IOM Muse Mohammed
December 2018 – FN:s globala avtal om migration har antagits av över 150 länder under en konferens i Marrakech, Marocko, på den internationella dagen för de mänskliga rättigheterna som uppmärksammades världen över den 10 december.

”Detta avtal etablerar ett ramverk för internationellt samarbete med full respekt för länders suveränitet – ett samarbete som är kritiskt viktigt då vi möter migrationens enorma utmaningar i dagens värld”, sade FN:s generalsekreterare António Guterres under en presskonferens i Marrakech.

Vad är “Global Compact for Migration?

Det globala migrationsavtalet “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” (GCM) är det första mellanstatliga avtalet någonsin om en gemensam ansats för att hantera internationell migration i alla dess dimensioner. Avtalet är en plattform för samarbete kring migration.

Är avtalet bindande?

Avtalet är inte juridiskt bindande. Därför innebär det inga juridiska skyldigheter och påverkar inte nationell eller internationell lagstiftning för de deltagande länderna. Texten är ett överenskommet resultat efter mellanstatliga förhandlingar, och varje stat är fri att besluta om nästa steg.

Uppmuntrar avtalet till migration?

Avtalets mål är varken att uppmuntra till eller avskräcka från att migrera, utan att underlätta väl hanterad mobilitet. ”Vi etablerar inte en ny rättighet att emigrera. Nej. Det finns ingen rätt för människor att resa vart som helst, hur som helst, enligt eget godtycke”, sade Guterres.

Vad är avtalets mål?

Avtalet definierar 23 målsättningar som täcker migrationens alla aspekter. Varje målsättning innefattar ett generellt mål och möjliga åtgärder som grundas i bästa praxis, som stater kan välja att tillämpa i nationell migrationspolitik. Exempel är t.ex. uppmaning till bättre data för att stötta faktabaserad politik; behovet för etisk rekrytering och anständiga arbetsvillkor; att rädda liv; hur man bättre kan dra nytta av migranters bidrag till mottagarsamhällen och främja kunskapsutbyte; eller behovet av att stärka samarbetet kring trygg och värdig återvändo för dem som vill ta sig tillbaka hem.

Hur beaktar avtalet den humanitära dimensionen?

Olika kategorier av människor är i rörelse sida vid sida. De använder samma korridorer, smugglingsnätverk och osäkra resemedel. De möter liknande risker, oavsett orsakerna bakom deras resa. Avtalet vill åtgärda denna aspekt, utan att skapa lagliga kategorier för att definiera människor i rörelse. Detta kommer inte att bli lätt och kommer att kräva ansträngningar för att rädda liv, och därefter åtgärder för att fastställa status och dela på bördan. Samtidigt måste effektiv vård och långsiktiga lösningar finnas för alla dem som av någon orsak inte kan återvända hem.

Hur ser avtalet på migration och mänskliga rättigheter?

Avtalet är en ytterligare bekräftelse om att de mänskliga rättigheterna gäller oss alla, oavsett migrationsstatus. Det fokuserar på de mest sårbara, däribland barn. Många migrantbarn placeras fortsättningsvis i slutna centra trots de allvarliga och bestående konsekvenserna för deras hälsa och utveckling.

Hur förändras världen efter avtalet?

Avtalet strävar först och främst till att etablera ett ramverk för framtiden. Vissa mål kan nås omedelbart. Till exempel är finns det få hinder för att omedelbart minska på transaktionskostnaderna för migranters pengaförsändelser till sina hemländer. Andra mål kräver långsiktigare arbete, som t.ex. att skapa förhållanden som gör att människor inte behöver lämna sina hem. Avtalet är en milstolpe, men det är verkställandet som är avgörande. Om avtalet implementeras effektivt och långsiktigt, är det en vinst för rättssamhället. Dessutom inverkar det samtidigt positivt för både säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter i alla länder.

 

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons