måndag, 22 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Internet och den stora skuggan av Co2

Internet MAIN Photo Flickr Howtostartablogonline.net 2.0 Generic CC BY 2.0
December 2018 – Visste du att du då du läser denna artikel, eller skriver något som du sedan lägger upp på nätet, orsakar koldioxidutsläpp? Eller att internets utsläpp är lika stora som världens flygtrafik? Detta förbisedda faktum belystes nyligen av den danska dagstidningen Politiken.

10% av världens elektricitetsförbrukning kan härledas till internet och resulterar i över 2% av de koldioxidutsläppen orsakade av människan. Internet väntas gå om flygindustrin i fråga om utsläpp inom en snar framtid eftersom internettrafiken ökar med 25 % varje år och de datacentra som upprätthåller vår virtuella värld kräver energi. Mycket energi.

Streamingföretag som Netflix, HBO, Amazon Prime eller Spotify är bara några exempel på enorma energiförbrukare. Ju mer data, desto mer energi komsumeras.

”Om du ser på Netflix två timmar varje dag hela året, utgör de sammanlagda Co2-utsläppen lika med 384 km med flyg, eller 6 kg kött, eller snäppet under 1000 km med bil”, säger Torsten Hasforth, chefsekonom för Dansk Energi i en intervju med Politiken.

All aktivitet på internet konsumerar energi – att skicka en mejl, att ladda upp något på Facebook, att spela Fortnite eller titta på en favoritserie på HBO. Likaså att läsa denna eller någon annan artikel, speciellt om datatunga reklamer snurra på samtidigt.

Internet emissions Photo Worldbank Lundrim Aliu”Allmänheten vet redan att antalet flygresor bör minskas om vi vill minska på utsläppen. Att vi måste byta ut vår gamla bil mot en elektrisk, eller att klimatet mår bra av vegetariska dagar. Men få människor inser att man aktiverar datacenters som konsumerar energi och orsakar utsläpp varje gång man ser på eller hämtar något från molnen”, säger Leif Katsuo Oxenlöwe, professor vid Danska teknologiska universitetet (DTU) och expert på internets energiförbrukning.

En sökning på google konsumerar lika mycket energi som en 60-watts lampa under 17 sekunder, och orsakar 0,2 gram Co2.

Om man ser på det ovan nämnda exemplet i dansk kontext är det sant att 75 % av danskarnas elektricitet kommer från förnybara energikällor. Men internet är globalt, och de datacentra som involveras kan vara belägna var som helst i världen – och drivas med kolenergi.

”Energin som används under streaming i ens eget hem är bara toppen på isberget. Då man trycker på playknappen på smarttelefonen, tabletten, datorn eller smartteven, aktiveras ett datacentrum någonstans i världen som hittar den film du vill se och skickar den tunga filen till Danmark med en hastighet av 200 000 kilometer i sekunden. Detta kräver energi”, säger Katsuo till Politiken.

Peter Münster, Facebooks kommunikationschef i de nordiska länderna besvarade inte Politikens exempel direkt. Istället pekade han på företagets hemsida enligt vilken Co2-avtrycket för Facebook ligger på 979 000 ton Co2, vilket delat på alla Facebook-användare år 2017 (2,1 miljarder) skulle utgöra ca 300 gram Co2 varje år. Motsvarigheten är ungefär en medium caffe latte.

Olika energisystem i olika länder betyder såklart även att samma aktion - t.ex. att koka en liter vatten - inte resulterar i lika mängder utsläpp. Men enligt den europeiska kommissionens beräkningar står internetanvändningen för 2% av EU:s totala utsläpp.

Men några goda nyheter: Silicon Valley är inte okänslig för miljöfrågor. Facebook har utlyst att dess hela funktion kommer att använda endast förnybara energikällor för eller senare. Google har enligt egna uttalanden redan uppnått detta mål, och likaså Apple.

Men oavsett de goda gärningarna vissa teknologijättar utför, och oavsett om man tror på att kommunikationsteknologisektorn kan komma att stå för upp till 14 % av de globala utsläppen innan 2040, kvarstår ett faktum: en energiomställning behövs. Idag kommer den elektricitet världens datacentra använder från icke-förnybara källor. Och dessa fortsätter att öka i antal. 

 

 

 

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons