onsdag, 21 augusti 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Morgonen vi alla vaknar och bara talar engelska

technology illuastrative photo
Mars 2019 – Teknologi är en stor utmaning för bevaringen av ursprungsspråk. Hur ska flera tusen år gamla språk överleva i ett teknologiskt ekosystem som i stor grad designats av och för engelskspråkiga användare?

-Språkteknologi är en av våra prioriteter i samband med det internationella året för ursprungsspråk, säger Aili Keskitalo, ordförande för Sametinget.

-Teknologin utvecklas så fort att vi är bekymrade över om inte ursprungsspråken hänger med så blir det ett digitalt kvanthopp, säger Keskitalo.

Sametinget arbetar aktivt för att UNESCO, FN:s medlemsländer och teknologileverantörer ska få upp ögonen för de utmaningar ursprungsspråken stöter på i samband med teknologi. I förbindelse med samernas nationaldag den 6 februari skrev de två redaktörerna för NRK Sapmi, Mona SOlbakk och Pål Hivand en krönika med namnet: ”Hei Google, sámástat go?” (Hej Google, snackar du samiska) där de illustrerar den hårfina balansen mellan teknologi som problem och teknologi som lösning på ursprungsspråkens utmaningar.

aili2-Det första jag vill säga är att det inte finns något språk som är för svårt, det är tekniskt möjligt att lära vår teknologi att tala samiska och andra usrprungsspråk, säger Keskitalo. -Men faktum är att det flesta ursprungsspråken är så mycket mindre än de större världsspråken att det inte är kommersiellt intressant att lära teknologin dessa språk.

Men helt stillastående är den teknologiska inkluderingen av ursprungsspråken inte. Keskitalo hoppas att UNESCO ska fungera som en ambassadör och bidra till att fånga uppmärksamhet kring stora teknologiska bedrifter.

Vid UiT Norges arktiska universitet finns t.ex. ett språktekniskt team som har utvecklat samiska tangentbord för datorer och mobiltelefoner, samt korrekturprogram för samiska med text och tal.

-Varje grammatikaliska struktur behöver sin egen modell. Då behöver man en grammatikbok och så sätter man sig ned och skriver om grammatiken så den blir läsbar för maskiner, förklarar Trosterud som tillsammans med det samiska språkteknologiska samfundet Divvun arbetar för att motverka utrotningen av språk.

Tillsammas med Divvun har Trosterud arbetat för att göra språkteknologi tillgänglig för över femtio olika språk.

-Vi gör mer än att bara prata om hur fint det skulle vara om dessa språk skulle bevaras. Vi gör något konkret för att det ska vara möjligt att använda dem, säger Trosterud.

Ett fåtal större teknologiföretag har även flaggat ett visst intresse för att bevara ursprungsspråk. Språkkursgiganten Duolingo har tre hundra miljoner användare och introducerade nyligen kurser i hawaiiska och det amerikanska urspungsspråket navajo i samband med det amerikanska uppmärksammandet av den internationella dagen för ursprungsfolk den 8 oktober i fjol.

technology illustrative photo 2Men som vilken som helst användare av Duolingo kan bekräfta saknar tjänsten än så länge en väsentlig kapacitet: språkligt sammanhang. Medan Duolingo är ett bra verktyg för att utvidga ordförrådet, möter man snabbt utmaningar då man konstruerar hela satser.

-Det blir snabbt problem då den engelska grammatikens modell används som utgångspunkt för alla språk, förklarar Trosterud, och hoppas att den teknologiska infrastrukturen ska bli mer inkluderande.

-Vårt krav till de stora teknologiföretagen är att de ska följa de internationella standarderna för språkkoder och öppna upp för att sådana som vi, som arbetar med dessa språk, eller talar akan och igbo eller komi och navajo, också ska kunna lägga till stavningskontroll, ordbok, översättningsprogram och tangentbord på sina språk, säger Trosterud.

-Jag ser ingen grund till att människor som talar andra språk än engelska inte ska ha de samma språkteknologiska möjligheterna som de som talar engelska. Dessutom finns det ett kulturpolitiskt argument för detta: den dagen vi vaknar upp och bara talar engelska har det blivit en mycket fattigare morgon, säger han.

Aili Keskitalo stöttar Trosterud och understryker att Sametinget önskar belysa dessa utmaningar under 2019, det internationella året för ursprungsspråk. Teknologiföretagen bör förstå att de är en viktig del av lösningen i en värld där endast fem procent av världens språk förutses kunna överleva i den digitala världen.

-Vi vill visa på möjligheterna och utmaningarna, men först och främst bevisa att det fungerar. Alltför många tror att ursprungsspråk är svåra att finna teknologiska lösningar till. Vi kan inte hoppas på att kommersiella aktörer ska finna lösningar på egen hand, men genom konferenser och arrangement detta år hoppas vi på att belysa problemställningar och få fler intresserade, säger Keskitalo. Enligt henne utgör det internationella året en gyllene möjlighet för att generera uppmärksamhet kring temat.

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons