onsdag, 24 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

FN-bion - säg det med filmer!

UN Cinema Nordic MAIN

Mars 2019 – Kvinnliga solpanelsingenjörer, chocklad och barnarbete, journalisters säkerhet eller t.ex. hiphop som ett verktyg för demokrati är bara några av de teman genom vilka FN-bion har nått ut till både europeisk och nordisk public om hållbar utveckling och Agenda 2030. Efter Finland och Sverige står nu Norge näst i tur.

Det paneuropeiska initiativet ”UN Cinema”, även känt under det franska namnet Ciné ONU eller FN-bion, är ett initiativ av FN:s informationscenter UNRIC som lanserades över tio år sedan och sedan dess nått ut till tusentals europeiska medborgare om FN och globala teman på ett lättillgängligt sätt.

Gratis och kul

Ämnen som klimatförändring, migration eller internationella överenskommelser kan lätt bli väldigt tekniska och fokusera på data ackompanjerade av komplicerad jargong. Detta är något FN-bion vill ändra på.

UN cinema audience Bxl”Jag älskade filmen!”, sade norskan Kristin Bangsund efter FN-bions visning i Bryssel av filmen Anote’s Ark om klimatförändring och vikten av Paris klimatavtal. ”Det är ett fantastiskt initiativ som kombinerar kultur med vetenskap och för globala ämnen närmare vanliga medborgare”, sade hon och tillade samtidigt att det faktum att filmvisningarna är gratis hjälper till att göra dem tillgängliga för alla.

”Detta är ett verkligt partnerskapsprojekt, helt i linje med mål 17 i Agenda 2030. Vi samarbetar med de nordiska FN-förbunden och FN:s utvecklingsprogram UNDP, vi har stöttats av utrikesdempartementet och EU-kommissionens representation för våra visningar i Finland, men även samarbetat med olika ambassader då filmerna t.ex. tangerat ett visst land eller haft en regissör av en viss nationalitet”, säger Petra Hongell, koordinator för FN-bion i Finland och Sverige.

UN cinema Helsinki”FN-bion är helt enkelt fantastisk eftersom den ger alla en chans att reflektera över svåra, komplexa frågor på ett sätt som inte är tråkigt. Det finns inget värre en tråkigt”, säger Hongell. ”Genom våra filmvisningar har vi kunnat ta upp frågor som land- och markrättigheter, kemikalielagstiftning, religiös extremism, textil- och plastproduktion eller skatteflykt på ett sätt som verkligen gör att informationen stannar hos åskådaren. Man minns mycket lättare det man sett på filmduken än det man läst i en rapport.”

Rapporter och statistik kommer alltid att behövas. Men debatterna som följer filmvisningarna är ett sätt att ta upp data och tekniska aspekter som åskådaren kanske inte annars fått höra om eller läst om själv.

”Vi vill nå ut till en så bred åskådarkrets som möjligt i stället för att predika till de redan konverterade”, säger Hongell. ”Filmvisningarna är gratis, och vi lägger ner mycket energi på att nå ut till folk. Vi försöker få med talare till våra debatter som är bra kommunikatörer snarare än toppexperter – men ofta har vi haft tur och lyckats få med sakkunniga som varit bådadera”.

Nästa: Oslo!

Efter Finland och Sverige står nu Norge i tur då FN-bion – eller FN-kino som norrmännen säger – lanseras i maj med visningar på Kulturhuset i centrala Oslo.

”Vi är jätteglada att föra FN-bion till den norska publiken, och vi har redan laddat upp med både gripande, engagerande och inspirerande filmer för året”, säger Arni Snaevarr, kommunikationsansvarig på UNRIC. ”Kulturhuset är ett toppläge mitt i stan med låg tröskel, och vi ser fram emot att samarbeta med dem och det norska FN-förbundet.”

UN Cinema coordinator FISWE RSDen första visningen i Oslo blir den 28 maj med en prisbelönt dokumentär om journalisters säkerhet, uttrycksfrihet och krigskorrespondenters roll där även filmregissören kommer att närvara. Filmen visas dagen efter det i Stockholm på Filmhuset.

Bara i år har fem journalister och en medborgarjournalist mistat livet i tjänst.

FN:s aktionsplan för journalisters trygghet strävat till att motverka det allt svårare och fientliga klimatet för journalister runtom i världen”, förklarar Snaevarr. ”Detta är ett perfekt exempel på hur vi kan nå ut till en bred publik om ett ämne som berör oss alla, och är länkar med många av de Globala målen för hållbar utveckling – speciellt mål 16 om fredliga, inkluderande samhällen.”

”Jag hade ingen aning”, sade FN-bions besökare Marika Kivelä efter visningen av ”The Chocolate Case” i Helsingfors som behandlade barnarbete inom kakaoproduktionen. ”Jag känner mig både upprörd och arg – men också som att jag kan göra något åt saken nu då jag vet. Tack för att ha visat denna film i kväll!”

Vare sig temat gäller choklad eller uttrycksfrihet har FN-bion etablerat sig själv som en av UNRICs och dess partners mest effektiva medel för påverkansarbete.

Så ta plats, nordbor – släck ljuset – Action!

 

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

Annons
Annons
Annons