fredag, 23 februari 2018
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

FN-experter: Bekämpningsmedel en fara för mänskliga rättigheter

Bekampningsmedel jordbruk manskliga rattigheter 2017 FN
10.3.2017 – Bekämpningsmedel är hot mot de mänskliga rättigheterna och har allvarliga konsekvenser för hälsa, samhällen och miljö, konstaterar FN:s specialrapportör för rätten till mat, Hilal Elver, och specialrapportören för giftiga ämnen, Baskut Tuncak under FN:s människorättsråds 34:e session.

Enligt experterna kan kronisk exponering länkas till cancer, alzheimer och parkinson samt hormonella störningar, utvecklingsstörningar och sterilitet. Forskning visar även att bekämpningsmedel orsakat närmare 200 000 akuta förgiftningsdödsfall årligen. Jordbrukare och jordbruksanställda, samhällen som lever nära odlingar, ursprungsbefolkningar, gravida kvinnor och barn är speciellt utsatta och kräver starkare skydd.

Experterna poängterar att stater har en skyldighet att skydda barns rättigheter och skydda dem från skadliga bekämpningsmedel. Trots detta skadas och dödas ett stort antal barn av mat som innehåller bekämpningsmedel. Barn som utsätts från tidiga år löper även större risk att utveckla sjukdomar och handikapp, och barn som arbetar inom näringskedjan är speciellt utsatta.

Dessutom har bekämpningsmedlen negativa konsekvenser för miljön och vår egen matproduktion. De kan förvaras i naturen i årtionden, förorena jord och vattenkällor vilket i sin tur skadar den biologiska mångfalden – som t.ex. kollapsade bisamfund. Bin pollinerar 71 % av alla grödor, och deras ökande försvinnande tillsammans med ekologisk förstörelse bådar inte gott för våra livsmedelssystem.

Det finns alternativ, betonar rapportörerna. Framsteg har setts inom agroekologi som ersätter kemikalier med biologi, och skördar kan enligt inriktningen vara tillräckliga för att föda hela världsbefolkningen utan att undergräva kommande generationers rätt till mat och hälsa.

Ett av problemen är de olika standardsystemen inom produktion, användning och skydd mot farliga bekämpningsmedel. De olika systemen skapar dubbla standarder och konsekvensen är allvarlig för de mänskliga rättigheterna. FN-experterna uppmanar till ett globalt avtal för att reglera användning och produktion av bekämpningsmedel och överbrygga klyftan i ramverket för människorättsskydd.

”Det är dags att kullkasta myten om att bekämpningsmedel är nödvändiga för att producera tillräckligt med mat för världens befolkning”, sade experterna. ”Vi måste ta steget mot en global process för att säkra tryggare och hälsosammare mat och jordbruk.”

Vart fjärde barn lever mitt bland krig eller katastrof. #ChildrenUnderAttack #ForEveryChild

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons