tisdag, 21 augusti 2018
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

90 % av morden på journalister förblir olösta

End Impunity journalists UNESCO

2.11.2017Nittio procent av alla mord på journalister förblir olösta eller obestraffade enligt information som FN:s medlemsländer gett UNESCO år 2017.

Trots den höga siffran är det en liten förbättring jämfört med förra året då endast 8 % av fallen ledde till en dom.

Mellan 2006 och 2016 fördömde UNESCO dödandet av hela 930 journalister. Av dessa dödades 102 bara under år 2016, enligt UNESCO:s statistik.

Majoriteten av de som miste livet år 2016 var lokala journalister som rapporterade om lokala händelser. Hälften av fallen ägde rum i länder utan någon som helst beväpnad komflikt. Andelen dödade kvinnliga journalister steg från 5 % år 2006 till 10 % år 2016. Kvinnor utsätts dessutom ofta för specifika hot och näthat.

”Nyheterna fylls av rapporter om dödade, skadade och fängslade journalistkolleger, överallt i världen”, säger UNESCO:s goodwill-ambassadör för uttrycksfrihet och journalistsäkerhet, Christiane Amanpour. ”Vi, den internationella pressen, måste fortsätta kämpa för att utrota straffriheten.”

Trollfabriker och hot undergräver uttrycksfriheten och den oberoende journalismen även i Sverige.

Ett uppmärksammat fall skedde i februari då Eskilstuna-Kuriren publicerade en omfattande granskning av en propagandacentral kallad Granskning Sverige: en organisation som betalar människor för att anonymt ringa upp och spela in samtal med journalister och opinionsbildare. Samtalen klipps ihop och publiceras online i redigerad form för att sprida hat och misstro mot opinionsbildare och journalister och sprida en tystnadskultur. Hot och hat haglade in till Eskilstuna-Kurirens redaktion efter granskningen som avslöjade en noga organiserad verksamhet, styrd via en hemlig webbportal av nätverket Granskning Sverige.

I mars spreds även en video på nätet där tittare uppmanades att söka upp journalister i deras hem, filma dem och dokumentera dem. Orsaken till hembesöken kan ha varit att en reporter från Experessen sökt upp en man i det högerextrema Granskning Sverige i samband med att hans identitet röjdes.

I september 2017 beslöt Utrikesdepartementet att finansiera en pilotstudie som syftar till att stärka kunskapen om kopplingen mellan näthatskampanjer mot journalister och organiserad desinformation.

Den 2 nobember uppmärksammas den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister. UNESCO och olika samarbetspartners kommer att lanbsera en global kampanj i samarbete med medier överallt i världen, samt en kampanj på de sociala medierna under #MyFightAgainstImpunity


UNRICs relaterade länkar:

Ytterligare information: en.unesco.org/world-media-trends-2017
Media kit: https://drive.google.com/drive/folders/0B2_pslze8ni7TjBFS2xLUkROMms
Artikel om trollkampanjen mot journalisten Jessikka Aro: https://unric.org/sv/nyhetsarkiv/27061-sprid-inget-hat

De Förenta Nationerna hedrar minnet av tidigare generalsekreterare Kofi Annan som fridfullt gick bort den 18 augusti 2018. 

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons