söndag, 17 februari 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

90 % av morden på journalister förblir olösta

End Impunity journalists UNESCO

2.11.2017Nittio procent av alla mord på journalister förblir olösta eller obestraffade enligt information som FN:s medlemsländer gett UNESCO år 2017.

Trots den höga siffran är det en liten förbättring jämfört med förra året då endast 8 % av fallen ledde till en dom.

Mellan 2006 och 2016 fördömde UNESCO dödandet av hela 930 journalister. Av dessa dödades 102 bara under år 2016, enligt UNESCO:s statistik.

Majoriteten av de som miste livet år 2016 var lokala journalister som rapporterade om lokala händelser. Hälften av fallen ägde rum i länder utan någon som helst beväpnad komflikt. Andelen dödade kvinnliga journalister steg från 5 % år 2006 till 10 % år 2016. Kvinnor utsätts dessutom ofta för specifika hot och näthat.

”Nyheterna fylls av rapporter om dödade, skadade och fängslade journalistkolleger, överallt i världen”, säger UNESCO:s goodwill-ambassadör för uttrycksfrihet och journalistsäkerhet, Christiane Amanpour. ”Vi, den internationella pressen, måste fortsätta kämpa för att utrota straffriheten.”

Trollfabriker och hot undergräver uttrycksfriheten och den oberoende journalismen även i Sverige.

Ett uppmärksammat fall skedde i februari då Eskilstuna-Kuriren publicerade en omfattande granskning av en propagandacentral kallad Granskning Sverige: en organisation som betalar människor för att anonymt ringa upp och spela in samtal med journalister och opinionsbildare. Samtalen klipps ihop och publiceras online i redigerad form för att sprida hat och misstro mot opinionsbildare och journalister och sprida en tystnadskultur. Hot och hat haglade in till Eskilstuna-Kurirens redaktion efter granskningen som avslöjade en noga organiserad verksamhet, styrd via en hemlig webbportal av nätverket Granskning Sverige.

I mars spreds även en video på nätet där tittare uppmanades att söka upp journalister i deras hem, filma dem och dokumentera dem. Orsaken till hembesöken kan ha varit att en reporter från Experessen sökt upp en man i det högerextrema Granskning Sverige i samband med att hans identitet röjdes.

I september 2017 beslöt Utrikesdepartementet att finansiera en pilotstudie som syftar till att stärka kunskapen om kopplingen mellan näthatskampanjer mot journalister och organiserad desinformation.

Den 2 nobember uppmärksammas den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister. UNESCO och olika samarbetspartners kommer att lanbsera en global kampanj i samarbete med medier överallt i världen, samt en kampanj på de sociala medierna under #MyFightAgainstImpunity


UNRICs relaterade länkar:

Ytterligare information: en.unesco.org/world-media-trends-2017
Media kit: https://drive.google.com/drive/folders/0B2_pslze8ni7TjBFS2xLUkROMms
Artikel om trollkampanjen mot journalisten Jessikka Aro: https://unric.org/sv/nyhetsarkiv/27061-sprid-inget-hat

Unicef bekämpar barnäktenskap

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons