torsdag, 18 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Sex personer dör på Medelhavet varje dag

Dangerous lives UNHCR report 002
30.1.2019 – Flyktingar och migranter som försökt ta sig över Medelhavet till Europa miste sina liv i alarmerande takt år 2018. Ett stopp för sök- och räddningsoperationer gjorde åter Medelhavet till världens dödligaste sjöväg.

Uppskattningsvis 2 275 personer dog eller försvann under resan år 2018. Detta trots att det totala antalet människor som anländer till Europa i själva verket minskat drastiskt.

Enligt den senaste ”Desperate Journeys” -rapporten av FN:s flyktingorgan UNHCR dör i snitt sex personer på Medelhavet varje dag.

”Att denna kontinent, med all dess makt, egendom, teknologi och kapacitet tillåter människor att dö på Medelhavet i en takt av sex personer per dag, är dramatiskt”, sade Filippo Grandi, FN:s högkommissarie för flyktingar under ett presstillfälle i Bryssel idag.

Totalt 139 300 flyktingar anlände till Europa år 2018 – det lägsta antalet på fem år.

”Det handlar inte om en kris, situationen är fullt hanterbar och det gör verkligheten än värre”, tillade Grandi och påpekade samtidigt att fattigare länder omkring i världen handskas med mycket högre siffror.

Filippo Grandi UNHCR press Bryssel 2019 Foto UNRIC”Det finns länder i Afrika och Mellanöstern där 139 000 anländande flyktingar inte är årsantalet utan månadsantalet, och de klarar ändå av det på något sätt.”

Rapporten beskriver hur skiftet i migrationspolitiken av vissa europeiska länder orsakat flera tillfällen där ett stort antal människor lämnats strandade ute på havet för dagar i sträck, i väntan på tillstånd att gå i land. NGO-båtar och deras besättning möter allt skarpare restriktioner för deras räddningsuppdrag.

För 14 personer som lyckades ta sig till Europa dog en på havet – en skarp ökning jämfört med 2017. Tusentals returnerades till Libyen där de tvingas utstå chockerande förhållanden i arrest och fängelser. I snitt utförde tio båtar räddningsuppdrag på Medelhavet år 2017. År 2018 var de bara två.

”Enligt många bidrar de olika gräsrotsorganisationerna till problemet. Enligt mig stämmer det inte. Räddningsbåtarna är inte det som får människorna att försöka ta sig över havet”, sade Grandi.

”Att rädda liv till havs handlar inte om val eller politik, utan om en åratal gammal skyldighet. Vi kan stoppa dessa tragedier om vi har modet och visionen att se längre än till den nästa båten, och anta långvariga lösningar baserade på regionalt samarbete som sätter människors liv och värdighet i centrum.”

Idag stoppas 85 % av flyktingbåtarna som lämnar Libyen.

”Problemet är att i Libyen har de europeiska länderna förstärkt endast kustbevakningen – för orsaker man lätt kan föreställa sig”, sade Grandi. ”Det är inte i sig något dåligt. Men vad är alternativet för dessa människor? Om de återvänder placeras de i interneringscentra och vi vet alla hur fruktansvärda de är. Där faller de offer för milis, traffickinggrupper och kriminella. Problemet har inte lösts, endast skjutits upp eller skiftats till ett ställe, Libyen, där en lösning är i det närmaste omöjlig om inte landets konflikt får en politisk lösning. Det ser jag inte ske under en snar framtid.”

Rapporten uppdagar även betydliga förändringar i migrations- och flyktingrutterna. För första gången på flera år blev Spanien åter den främsta inträdespunkten till Europa då 6 8000 anlände landvägen (via enklaverna Ceuta och Meillla) och 58 600 lyckades ta sig över det farliga västra Medelhavet.

Som ett resultat sköt dödssiffrorna för det västra Medelhavet i höjden – från 202 år 2017 till 777 år 2018. Omkring 23 400 migranter anlände till Italien år 2018, fem gånger färre än året innan. Grekland mottog liknande antal, omkring 32 500 jämfört med 30 000 år 2017. Däremot ökade antalet personer som tog sig till Grekland landvägen via Turkiet nästan trefalt.


Rapporten ”Desperate Journeys”: https://www.unhcr.org/desperatejourneys/

 

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons