lördag, 17 augusti 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

EU intensifierar engagemanget för de Globala målen för hållbar utveckling

 EU Agenda2030 RS

31.1.2019 –  Den Europeiska kommissionen har publicerat ett diskussionsunderlag för ett hållbart Europa 2030 för ett hållbart Europa 2030. Initiativet utgör ”en del av EU:s beslutsamma förbindelse för resultat för FN:s Globala mål för hållbar utveckling, däribland Paris klimatavtal”, sade kommissionen i ett uttalande.

”Vår uppgift är att trygga planeten för hela mänskligheten. Europa kan och bör leda vägen”, sade Frans Timmermans, vicepresident för kommissionen.

EU-dokumentet strävar till att leda diskussionen mot hur de Globala målen för hållbar utveckling bäst kan uppnås och hur Europa bäst kan bidra innan 2030. Olika utmålade scenarier belyser de åtgärder som måste vidtas för att EU och världen ska kunna säkra en mer hållbar framtid för dess invånares välmående.

”Hållbar utveckling börjar och slutar med människor, det handlar om att göra våra ekonomier och samhällen både hållbara och framgångsrika på samma gång”, sade Timmermans. ”Vi gör detta för att upprätthålla vårt levnadssätt och för att uppgradera våra barns och barnbarns välbefinnande gällande jämlikhet, en frisk naturlig miljö och en blomstrande, grön och inkluderande ekonomi.”

Dokumentet framlägger tre olika framtidsbilder för att stimulera diskussionen om hur Agenda 2030 bäst kan uppföljas inom EU. De är illustrerande och erbjuder olika idéer för att sporra till debatt och tänkande. De olika resultaten blir med största sannolikhet en kombination av olika element ur varje scenario.

De tre scenarierna är följande:

  • En övergripande EU-strategi för målen för hållbar utveckling som vägledning för EU och medlemsländerna.
  • Kommissionen fortsätter att integrera målen för hållbar utveckling i all relevant EU-politik, men påtvingar inte medlemsländerna några åtgärder.
  • Ökat fokus på yttre åtgärder samtidigt som nuvarande ambitioner för hållbarhet på EU-nivå befästs. 3. Bakgrund Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 mål för hållbar utveckling i syfte att utrota fattigdom, skydda vår planet och garantera välstånd för alla, som ett led i en ny agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. För vart och ett av de 17 målen finns särskilda delmål (totalt 169 stycken) som ska uppnås senast 2030. EU var en drivande kraft bakom antagandet av Agenda 2030 och dess mål för hållbar utveckling.

Diskussionsunderlaget lägger fokus på den centrala politiska grunden för övergången till hållbarhet, som inbegriper en övergång från linjär till cirkulär ekonomi, korrigering av obalanserna i livsmedelssystemen, framtidssäkring av energi, byggnader och rörlighet samt säkerställande av en rättvis övergång som varken lämnar personer eller platser på efterkälken.

Dessutom fokuserar diskussionsunderlaget på de horisontella möjliggörande faktorer som övergången till hållbarhet måste bygga på. Dessa omfattar utbildning, vetenskap, teknik, forskning, innovation och digitalisering, finans, prissättning, beskattning och konkurrens, ansvarsfullt företagande, företagens sociala ansvar och nya affärsmodeller, öppen och regelbaserad handel samt samstämmig förvaltning och politik på alla nivåer. Diskussionsunderlaget avslutas med en betoning av hur viktigt det är att gå i täten för den globala övergången till hållbarhet, eftersom EU:s politik endast får begränsad inverkan på planeten om andra fortsätter att föra en motstridig politik.

Mer information hittar du här: file:///C:/Users/hongell/Downloads/IP-19-701_SV%20(1).pdf
Agenda 2030 på svenska: https://www.globalamalen.se/

 

 

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons