torsdag, 18 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Minst en tredjedel av cancerfallen kan förebyggas

varldscancerdagen unric 4 februari
4.2.2019 – Enligt världshälsoorganisationen WHO:s uppskattningar dog omkring 9,6 miljoner människor av cancer år 2018. Cancer är den näst ledande dödsorsaken i världen – ett av tio dödsfall är cancerrelaterade.

Däremot kunde mellan 30-50 % av cancerfallen förebyggas och ytterligare en tredjedel behandlas om de upptäcks tidigt och behandlas adekvat. Genom resurser, strategier och förebyggande åtgärder kunde upp till 3,7 miljoner liv räddas årligen.

Den 4 februari uppmärksammas världscancerdagen runtom i världen för att sporra det internationella samfundet att agera starkare för att förhindra lidande som kunnat förebyggas. 2019 markerar startskottet för den treåriga kampanjen ”I Am and I Will”.

Omkring en tredjedel av cancerdödsfallen orsakas av något av fem ledande vanor som innebär ökad risk: högt bmi och övervikt; lågt intag av frukter och grönsaker; brist på fysisk aktivitet; tobak och alkohol. Den goda nyheten är att var och en av oss kan bidra till att minska cancerrisken.

Idag vet vi mer om cancer än någonsin tidigare. Genom satsningar på forskning och innovationer har stora genombrott skett både inom behandling, diagnostik och vetenskaplig kunskap om sjukdomen.

Men 65 % av cancerdödsfallen äger rum i utvecklingsländer, och även i utvecklade länder inverkar inkomst och social bakgrund på cancerrisken.

Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika cancersjukdomar. De vanligaste cancerformerna i Sverige är: prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer.

Läs mer på cancerfonden.se

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons