torsdag, 18 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Varje stympad flicka är en för mycket

FGM Aisha Ousman Photo Unicef Ethiopia Mersha RS
6.2.2019 – Kvinnlig könsstympning, på engelska känt som FGM (Female Genital Mutilation), hotar närmare fyra miljoner flickor varje år.

Den extremt smärtsamma proceduren är rotad i ojämlikhet och obalanserad maktstruktur, och har utförts på uppskattningsvis 200 miljoner flickor och kvinnor i världen.

Den 6 februari uppmärksammas den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Omkring 68 miljoner flickor riskerar utsättas för ingreppet innan 2030 om vi inte accelererar ansträngningarna för att utrota sedvänjan, varnar FN:s befolkningsfond UNFPA som lanserat kampanjen ”Born Complete” för att motverka FGM.

Europa är inte immunt trots att alla europeiska länder har lagstiftning som förbjuder FGM. Enligt uppskattningar riskerar 180 000 flickor i Europa att utsättas för ingreppet varje år, och 500 000 kvinnor i Europa har könsstympats som flickor.

”Kvinnlig könsstympning är en hårresande kränkning av de mänskliga rättigheterna som drabbar flickor och kvinnor runtom i världen”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt meddelande inför den internationella dagen. ”De fråntas sin värdighet, utsätts för fara och orsakas smärta och lidande – även döden.”

Kvinnlig könsstympning är vanligast i 29 länder i Afrika och Mellanöstern, men utförs även i många asiatiska länder, t.ex. i Indien, Irak och Pakistan, men även bland vissa ursprungsfolk i Sydamerika som hos Embéra i Colombia.

Sedvänjan lever även vidare bland migrantbefolkningar i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.

Men FGM når även nyhetströskeln allt oftare, och människors medvetenhet ökar. Den brittiska nyhetstjänsten BBC kom några dagar sedan ut med en alarmerande nyhet om ökad könsstympning bland bebisar och småflickor i Storbritannien. Detta efter att en mamma fällts för FGM – den första domen hittills i Storbritannien.

Frankrike nämns ofta som en modell i kampen mot könsstympning. 29 rättegångar har ägt rum hittills, och omkring 100 personer – både föräldrar och de som utfört ingreppet – har dömts för FGM.

Norden påverkas också. T.ex. i Sverige uppskattar det Europeiska institutet för könsjämlikhet, EIGE, att mellan 3-9 % av 59 409 flickor från FGM-länder idag riskerar att utsättas för ingreppet. Institutet har även tagit fram en ny guide för att motverka FGM. 

Förbud och utrotning av FGM har påkallats av flera mellanstatliga organisationer, däribland den Afrikanska unionen, den Europeiska unionen och Organisationen för islamiskt samarbete (OIC), samt FN:s generalförsamling som kommit ut med tre olika resolutioner.

”Varje flicka och kvinna har rätt till ett liv utan smärta och våld. Trots det har mer än 200 miljoner kvinnor och flickor tvingats utstå det smärtsamma och traumatiska ingreppet, varav 500 000 som idag lever i Europa”, konstaterar EU-ledare i ett gemensamt uttalande som publicerades igår.

Den internationella dagen sammanfaller även med det pågående Spotlight-initiativet, ett FN- och EU-drivet projekt för att utrota alla former av våld mot kvinnor och flickor. Ett av de specifika delmålen för initiativet fokuserar på sexuellt och könsbaserat våld samt skadliga sedvänjor i Afrika söder om Sahara – däribland könsstympning.

De Globala målen för hållbar utveckling uppmanar till utrotande av kvinnlig könsstympning innan 2030 (mål 5 och delmål 5.3).

UNFPA och UNICEF driver tillsammans det största globala programmet för att påskynda avskaffandet av könsstympning. Programmet fokuserar för närvarande på 17 afrikanska länder och stöttar även regionala och globala initiativ.

 

 

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons