tisdag, 23 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Samernas nationaldag firas i Norden

Aili Keskitalo Sami Parliament Norway UN Photo Amanda Voisard
6.2.2019 – Den 6 februari är samernas nationaldag i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Samerna är Europas enda ursprungsfolk, och deras nationaldag firas till minnet av det första gränslösa samiska landsmötet i Trondheim den 6 februari 1917 då över 100 samer från samlades för att diskutera gemensamma, gränsöverskridande problem.

Den 13 september 2007 antog en överväldigande majoritet av FN:s generalförsamling deklarationen om ursprungsfolkens rättigheter, enligt vilken samerna har obegränsad rätt till självbestämmande. Detta fick en enorm betydelse för samernas ställning i de nordiska länderna.

Deklarationen betonar att ursprungsfolken har rätt att bevara och stärka sina egna institutioner, kultur och traditioner, och att de har rätt att utvecklas som de vill och anser behövligt. Samtidigt förbjuder deklarationen diskriminering av ursprungsfolk och uppmuntrar ursprungsfolken att delta och göra sina röster hörda i frågor som berör dem.

Sedan 1977 räknas samerna som ett urfolk i Sverige, med rätt till kulturell särbehandling och sedan 2011 erkänns samerna som ett folk i grundlagen.

Egen flagga

Den samiska flaggan godkändes den 15 augusti 1986 av Samerådets samekonferens. Den är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en sol- och månesymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna kommer från den samiska dräkten.

229px Sami flag.svgSametinget, samernas parlament, öppnades 1993, efter ett beslut i Sveriges riksdag. Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet med tjänstemän och ett samiskt parlament med folkvalda ledamöter. De 31 ledamöterna i Sametingets plenum väljs vart fjärde år.

År 2019 är det internationella året för ursprungsspråk, stöttat av UNESCO.Samerna är det enda ursprungsfolket i den Europeiska Unionen. Allt som allt finns det mellan 75 000 till 10 000 samer i Finland, Norge, Sverige och Ryssland. Det finns 9 olika samiska språk, och det mest talade är nordsamiska med 20 000 – 25 000 talare.

Trots ökad medvetenhet om ursprungsfolks och samers rättigheter, möter ursprungsfolken stora utmaningar idag. Rasism, diskriminering och ojämlikhet gällande grundläggande service som hälsovård och utbildning kvarstår. Rätten till mark och språk är fortfarande de största orosmomenten för samerna idag. Finland och Sverige har inte ännu ratificerat ILO:s konvention 169, för vilket de ofta kritiserats av FN och människorättsorganisationer.

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons