tisdag, 23 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Kvinnor och flickor fortfarande underrepresenterade inom teknologi och vetenskap

kvinnor flickor stem
11.2.2019 – Mindre än 30 % av forskarna inom vetenskap och teknologi är kvinnor. Då alltför få kvinnor finns i beslutsfattande roller inom STEM (vetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik), får könsklyftan stora konsekvenser för den framtida globala ekonomin.

Den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap uppmärksammas varje år den 11 februari för att främja kvinnors roll inom vetenskap och stötta flickors deltagande i utbildning inom vetenskaperna och matematik.

Förbättrad och mer jämlik rekrytering tillsammans med kontinuerlig inlärning och talangstöttande för kvinnor kan till stor del bidra till att överbrygga klyftan. Diskursen måste förändras och halva jordens befolknings potential utnyttjas mycket bättre.

”Könsstereotypier, en brist på synliga rollmodeller och icke-stöttande eller rentav fientliga ramverk och miljöer kan nedslå kvinnor från att fortsätta inom dessa karriärvägar. Vi har inte råd att gå miste om bidraget av halva jordens befolkning”, konstaterar FN:s generalsekreterare António Guterres.

Enligt undersökningar är det sannolikt att hela 65 % av barnen som idag börjar grundskolan kommer att arbeta med jobb som inte ännu existerar. 90 % av den formella sektorns arbeten kommer att kräva kunskaper inom informationsteknologi. Trots att mer flickor börjar skolan än någonsin tidigare, är de fortfarande kraftigt underrepresenterade inom STEM-relaterad ämnen och verkar tappa intresset för STEM då de kommer i tonåren.

”Vi måste göra mer för att ändra arbetsplatsernas kultur så att flickor som drömmer om att bli forskare, ingenjörer och matematiker kan blomstra inom dessa yrken”, säger Guterres.

Det handlar även om att krossa myten om att flickor inte gillar vetenskap, satsa och investera mer i lärarutbildning och främja teknologier och innovationer som är könssensitiva. Tillgång till teknologi främjar även kvinnors politiska deltagande, hälsa och ekonomiska egenmakt.

”Kunskaper inom vetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik driver innovationer och är kritiskt viktiga för att uppnå Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Kvinnor och flickor är avgörande inom alla dessa områden”, säger Guterres.

Då vi står inför den fjärde industriella revolutionen har kvinnor mindre än två tredjedelar av de ekonomiska möjligheterna män har tillgång till. Framtidens arbeten kommer att drivas av teknologi och innovation, och om klyftan mellan könen tillåts bestå kommer den med största sannolikhet att vidgas.

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons