tisdag, 23 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

FN uppmanar till vidare stöd för Syriens folk inför konfliktens nionde år

syria winter girl walking
13.3.2019 – Tre högt uppsatta FN-chefer har tillsammans uppmanat till bibehållet och storskaligt stöd för sårbara människor i Syrien, flyktingar och mottagarsamhällen inför utrikesministrarnas möte vid den tredje givarkonferensen för Syrien som avslutas imorgon.

Då kriget i Syrien nu går in på sitt nionde år är de humanitära behoven i landet fortfarande rekordhöga. 11,7 miljoner människor är i behov av någon form av humanitär hjälp och skydd. Omkring 6,2 miljoner människor är internt fördrivna och mer än 2 miljoner flickor och pojkar går inte i skola i Syrien. 83 % av den syriska befolkningen lever under fattigdomströskeln och människor blir alltmer utsatta på grund av brist på uppehälle.

”Utan omedelbar och omfattande finansiering kommer livräddande hjälp i form av mat, vatten, skydd och hälsovård sannolikt att avbrytas”, sade FN:s humanitära chef Mark Lowcock. ”Det är kritiskt viktigt att det internationella samfundet fortsätter att bistå varenda barn, kvinna och man i Syrien som behöver vår hjälp för att tillmötesgå de mest basala behoven för ett värdigt liv. Om givare står för finansieringen, kan vi verkställa planerna för att hjälpa dem.”

Situationen i Syrien driver även den största flyktingkrisen i världen. Över 5,6 miljoner syrier är flyktingar, och upp till 3,9 miljoner drabbade medborgare i mottagarländerna som generöst mottagit och hyst in flyktingar i åratal.

”Efter att precis besökt Syrien och syriska flyktingar i Libanon är jag djupt oroad för den ökande klyftan mellan det massiva behovet och det stöd som för närvarande ges till den internationella flyktingresponsen. Som en följd av åtta år av den största flyktingkrisen i historien lever omkring 70 % av syrierna på en knivsegg under fattigdomströskeln”, sade FN:s högkommissarie för flyktingar, Filippo Grandi.

”Fattigdomen rasar i Syrien, grundläggande service har förstörts eller skadats, och det sociala nätverket är tänjt till det yttersta”, sade Achim Steiner, administratör för FN:s utvecklingsprogram UNDP. ”Mottagarländer och -samhällen i Syriens grannländer behöver vårt stöd för att kunna hålla kursen och upprätthålla sin generositet gentemot de syriska flyktingarna samtidigt som de tillåts fortsätta sin egen utveckling.”

Trots generösa löften om finansiering år 2018 har endast 65 % av de behövda 3,4 miljarder dollar för Syrien emottagits. FN söker därför akut ytterligare finansiering för att hjälpa människor i nöd genom ett upprop för 3,3 miljarder dollar för Syrienresponsen. Dessutom efterlyser organisationen 5,5 miljarder dollar för flykting- och biståndsplanen i mottagarländerna, och uppmanar givarländer till generösa donationer inför Syrienkonferensens avslutande dag imorgon.

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons