torsdag, 17 oktober 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Ursprungsfolkens traditionella kunskaper måste tryggas

indigenous forum UN photo

22.4.2019 – Traditionell kunskap är benstommen för ursprungsfolkens identitet, kultur och arv runtom i världen, sade ordföranden för de Förenta Nationernas permanenta forum för ursprungsfolk som öppnades i måndags och pågår tills den tredje maj.  

Anne Nuorgam, medlem i det finska sameparlamentet och chef för Samerådets människorättsavdelning, beskrev forumet som en möjlighet att dela med sig av erfarenheter och innovationer som utvecklats i urpsrungsfolks samhällen “under århundrandes och millenniers lopp”.

Ursprungsfolk utgör mindre än sex procent av världens befolkning, men utgör också femton procent av de fattigaste i världen, enligt forumet. De lever i omkring nittio olika länder, representerar 5000 olika kulturer och talar den överväldigande majoriteten av världens uppskattningsvis 6700 språk.

Enligt Nuorgam ”måste vi fira och uppmärksamma våra språk, men även vidta konkreta åtgärder för att bevara dem och rädda dem som står vid utrotningens brant”. Samtidigt betonade hon att 2019 är det internationella året för ursprungsspråk.

I många länder undervisas barn inte på sina egna språk, sade Nuorgam, och citerade artikel 14 i FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter (UNDRIP) och påminde samtidigt om att ursprungsfolk har rätt till utbildning på det egna språket.

- Men detta kräver ekonomiskt och tekniskt stöd av medlemsstater och FN-systemet, sade hon.

Studier visar att barn bäst lär sig på sina egna språk, och Nuorgam uppmuntrade alla att säkra att ”våra barn anknyts till deras egna samhällen och kulturer, eftersom de är extremt nära länkade till land, mark och naturresurser”.

Ordförande för FN:s generalförsamling, Maria Fernanda Espinosa, erkände betydelsen av UNDRIP som en vattendelare då deklarationen antogs 2007. Samtidigt beklagade hon utmaningarna med verkställandet, och världen har enligt henne en ”historisk skuld gentemot ursprungsfolken”. Mer måste göras för att klyftorna ska överbryggas.

Hon uppmärksammade även deltagarna på att speciellt kvinnor inom ursprungsfolken möter multipla former av diskriminering och våld.

FN:s forum för ursprungsfolk upprättades av FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) år 2000. Forumet bistår ECOSOC med information och rekommendationer kring frågor som berör ursprungsfolk. Forumets 16 oberoende experter – varav åtta nomineras av medlemsstater och de övriga av organisationer för ursprungsfolk – tjänstgör alla i personlig kapacitet.

FN:s generalsekreterare António Guterres vill se konkreta planer i samband med #UNGA.

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons