söndag, 19 maj 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Guterres: multilateralismens skeptiker kan inte avfärdas

Internationella dagen multilateralism FN
24.4.2019 – De Förenta Nationernas generalsekreterare António Guterres varnar för avfärdandet av dem som inte värdesätter internationellt samarbete och multilateralism.

I ett meddelande inför den första internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred, sade Guterres: ”Det är inte tillräckligt att proklamera multilateralismens betydelse – vi måste bevisa dess mervärde. Det är inte heller acceptabelt att avfärda dem som tvivlar på dess kraft – vi måste visa att multilateralismen kan svara på globala våndor och förse världen med en rättvis globalisering som lyfter alla.”

FN:s generalförsamling antog en resolution i december förra året enligt vilken en internationell dag för multilateralism och diplomati ska observeras årligen den 24 april. Enligt generalsekreteraren har det internationella samarbetet under nästan 75 års tid räddat liv, expanderat ekonomiska och sociala framsteg, upprätthållit mänskliga rättigheter och inte minst bidragit till att förebygga ett tredje världskrig.

”Men detta samarbete får inte tas för givet. Denna internationella dag sammanfaller med en tid då multilaterala ansträngningar står under press på grund av olösta konflikter, skenande klimatförändring, ökande ojämlikheter och andra hot”, sade Guterres. ”Vi ser ökande misstro gentemot regeringar, politiska etablissemang och internationella organisationer. De populistiska och nationalistiska rörelsernas röster demoniserar och delar, och deras lockelse växer. Detta är extremt farligt under dagens utmaningar som kräver kollektiva åtgärder.”

Generalsekreteraren betonade behovet av ”nätverkad och inkluderande multilateralism” med nära samarbete inte bara mellan internationella och regionala organisationer, men även företagsvärlden, det civila samhället, parlament, akademiska och filantropiska samfund samt övriga intressenter – speciellt ungdomar.”

”I denna svåra kontext måste vi påminna oss om det akuta tillstånd de Förenta Nationernas grundare befann sig i, och stärka organisationens verktyg. Principerna av att arbeta tillsammans kvarstår, men specifika detaljer måste ta den föränderliga världen i beaktan. Vi behöver stärkt engagemang för en rättsbaserad ordning, med ett effektivt Förenta Nationerna i dess mitt.”

Kött som inte är kött är inte längre science fiction. Impossible Foods och Beyond Meat utdelades FN:s miljöprograms prestigefyllda pris "Champions of the Earth"

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons