söndag, 19 maj 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Global katastrof för biologisk mångfald, varnar experter

Plastic pollution UN Photo Martine Perret resized
6.5.2019 – Djur och natur möter ett aldrig tidigare skådat hot. Under hela mänsklighetens historia har det aldrig registrerats en så stor och allvarlig nedgång av hela den biologiska mångfalden, med allvarliga konsekvenser för människor runtom i världen. En ny, internationell rapport ringer nu i alarmklockan.

IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services , har på basen av systematisk genomgång av omkring 15 000 vetenskapliga och regeringskällor sammanställt den mest omfattande rapporten någonsin – delvis även baserad på ursprungsfolkens kännedom och lokal vetskap. Under förra veckan har författarna, forskare och representanter för fler än 130 regeringar synat rapporten rad för rad och godkänt varenda formulering.

”De överväldigande bevisen av IPBES globala översikt, från ett brett spektrum av olika vetenskapliga områden, målar upp en dyster framtidsbild”, säger IPBES ordförande Robert Watson. ”De olika ekosystemen av vilka vi och alla andra arter är beroende, förfaller snabbare än någonsin innan. Vi eroderar själva basen för vår ekonomi, vårt uppehälle, livsmedelssäkerhet, hälsa och livskvalitet runtom i världen.”

Förorening

Pollution Beijing Photo WMO Alfred Lee resizedAntalet människor på jorden har fördubblats på de senaste 50 åren. Vi lever längre än någonsin tidigare och konsumerar avsevärt mer. Varje år utvinner vi omkring 60 miljarder ton råmaterial från naturen – nästan en fördubbling jämfört med 1980.

Samtidigt släpper vi ut 400 miljoner ton tungmetaller, gifter och annat avfall i hav och floder. Rapporten uppskattar att 75 % av land, 40 % av haven och 50 % av floderna ”visar tecken på allvarlig förändring och degradering, orsakad av människan.”

Ojämlikhet

Klyftan mellan olika länder ökar. De rika konsumerar avsevärt mer än de fattiga, medan de fattiga länderna kämpar för att bibehålla sina naturresurser.

En medborgare i ett rikare land använder omkring fyra gånger mer naturresurser än en medborgare från ett utvecklingsland. 40 % av världens befolkning saknar tillgång till rent dricksvatten medan människor i Europa och Nordamerika konsumerar mer kött, socker och fett än vad som är hälsosamt.

Samtidigt är BNP per capita femtio gånger högre i rika länder än i de fattigare.

Jordbruk

Det intensiva fisket förstör haven. Det finns 70 000 fiskefartyg täcker omkring 55 % av världens hav, och närmare tre av fyra större fiskebestånd har utarmats eller konsumerats till branten av deras existens, även om industrin har försökt fastställa kvoter och förhindra överfiske.

Plastic Pollution Photo Cyril Villemain resizedPå land är situationen än värre. En tredjedel av all vår jord utnyttjas idag för jordbruk, och 75 % av färskvattnet används för livsmedelsproduktion. Minst en fjärdedel av alla utsläpp har sitt ursprung i jordbruket, främst för djurfoder.

Jordbruket har lett till skogsskövling. Sex procent av världens skogar har försvunnit sedan 1990. Användningen av bekämpningsmedel som förstör jordmånen har ökat fyrfaldigt i Asien och globalt på bara 13 år.

Grundläggande omställning och förändring krävs

Enligt experter finns det omkring 8 miljoner arter av flora och fauna på vår jord, varav många oupptäckta. IPBES uppskattar att upp till en miljon arter nu hotas av utrotning – många inom de kommande årtionden – på grund av föroreningar och förstörd livsmiljö.

Trots framsteg inom naturskydd och verkställd politik inom många områden, kan globala mål för hållbar användning av naturresurser inte mötas på den väg vi för närvarande befinner oss. Agenda 2030 kan endast uppnås genom transformativ omställning och djupgående förändring som genomsyrar ekonomiska, sociala, politiska och teknologiska områden. Den negativa trenden i naturen kommer att fortsätta tills 2050 och vidare om inte något görs genast.

”Rapporten visar även att det inte är för sent att göra skillnad, men endast om vi startar nu och på varje nivå från det lokala till det globala”, säger IPBES ordförande Sir Robert Watson. ”Genom fullständig förändring kan naturen ännu ¨bevaras, återställas och användas på ett hållbart vis. Med transformativ förändring menar vi en fundamental, systemomfattande omorganisering som genomkorsar teknologiska, ekonomiska och sociala faktorer, däribland målsättningar och värden.”

Kött som inte är kött är inte längre science fiction. Impossible Foods och Beyond Meat utdelades FN:s miljöprograms prestigefyllda pris "Champions of the Earth"

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons