söndag, 19 maj 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Stark motretorik inte alltid bästa medicin

nitish meena 198784 unsplash 002

13.5.2019 – Extremhögern och de populistiska partierna väntas öka in antal inför EU-parlamentsvalet, och medierna glömmer inte bort att påminna oss om detta. Men är anti-immigrationsrörelsen en ökande trend i Europa?

Den allmänna uppfattningen tycks vara enig om att negativ medieuppmärksamhet gällande migrationsfrågor driver medborgare rätt i händerna på de populistiska partierna med en anti-immigrationsagenda.
FN:s generalsekreterare António Guterres varnar för ”hatfylld retorik, främlingsfientlighet som inte bara riktar sig mot religiösa grupper, men även migranter, minoriteter och flyktingar; ett uppsving för neo-nazistisk ideologi och hatretorik riktad mot vem som helst som ses som den ”andra”.”

Men siffrorna kring det ökande stödet för extremhögern är ofta överskattade, enligt ICMPD, det internationella institutet som forskar i migrationspolitik. Deras nya rapport uppskattar att de radikala partierna kan väntas vinna omkring 21 % av säten i europaparlamentet, endast lite fler än de 18 % de erhöll år 2014.

migchartRS

Men om detta stämmer, varför får man då lätt känslan av att retoriken mot migration fortsätter att öka? Enligt ICMPD har det inte så mycket att göra med förändringar i människors attityder som med själva temats framträdande. Framträdandeskap, salience på engelska, refererar till den relativa betydelse och vikt väljare ålägger ett visst tema, i detta fall migration. Innan år 2014 var migrationsfrågan inte alls lika framträdande som efter flyktingkrisen, men med händelserna år 2015 blev flyktingar och migranter föremål för ett ökande antal nyhetsartiklar – och därmed blev temat mer framträdande.

I själva verket, menar ICMPD, har attityderna gentemot migranter och migration blivit allt mer positiva under de senaste åren. Allt fler människor har en anti-migratorisk inställning, men den del av befolkningen som ser detta som en avgörande fråga har aktiverats. De ser även frågan som avgörande under val.

Ju mer utrymme migrationsfrågan får i den allmänna debatten, desto fler säten tenderar extremhögern få. Med andra ord följer antalet säten hur framträdande migrationsfrågan är.

Professionell journalistik avgörande

Medierna spelar en stor roll för skapandet av utrymmet för olika frågor i människors sinnen. Migrationens spektrum avsmalnade i medierna under den så kallade flyktingkrisen då termen ”migration” endast kom att hänvisa till odokumenterade migranter på väg över Medelhavet mot Europa. De otaliga fotografierna av sjunkande gummibåtar och drunknade människor vid Greklands kust och Italien övertog folks sinnen.

”En stark motretorik är inte nödvändigtvis den bästa medicinen”, betonade Danila Chiaro, projektledare för ICMPD under paneldiskussionen för rapportens lanseringstillfälle. ”Det kan leda till ökad polarisering.”

Bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR och IOM arbetar båda med att lyfta fram den vardag och värdefulla insats många flyktingar och migranter gör i sina mottagarländer; hur de bygger upp sina liv i ett nytt land och lever dem som vem som helst annan: med familj, skola, arbete eller studier och fritid.

Enlig ICMPD spelar medierna här en avgörande roll. Välinformerad, balanserad och faktabaserad rapportering är avgörande för att allmänheten ska kunna skapa en verklighetsbaserad bild av migrationen som inte påverkas av negativa spiraler med liten förankring i verkligheten.

Även Guterres tog starkt ställning för kvalitetsjournalism inför EU-valet: ”En fri press är väsentlig för fred, rättvisa, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Ingen demokrati är fullständig utan tillgång till transparent och trovärdig information. Den utgör hörnstenen för rättvisa och opartiska institutioner, för att ställa ledare till svars och för att tala sanningens ord till makthavare.”

Du kan läsa mer om mål 16, fredliga och inkluderande samhällen, i Agenda 2030 här.

Kött som inte är kött är inte längre science fiction. Impossible Foods och Beyond Meat utdelades FN:s miljöprograms prestigefyllda pris "Champions of the Earth"

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons