söndag, 19 maj 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Gaza: En miljon hotas av hunger

Gaza hunger Photo UNRWA
16.5.2019 – Mer än en miljon människor i Gaza riskerar att gå hungriga nästa månad om inte FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA, hittar internationella givare för att finansiera en lucka på 60 miljoner dollar i dess budget – drygt 570 miljoner kronor.

UNRWA förser mer än 1 miljon människor på Gazaremsan med sjukvård, mat och skola. Organisationen uppmanar nu EU, Golfstaterna och större ekonomier som Ryssland och Kina att förbinda sig till ekonomisk finansiering innan mitten av juni för att förebygga hunger.

USA meddelade år 2018 att landet skulle avsluta allt sitt bistånd till organisationen – en abrupt u-sväng av organisationens hittills största bidragsgivare som år 2017 försåg UNRWA med 360 miljoner dollar.  

Mer än hälften av befolkningen i Gaza är totalt beroende av mathjälp och bistånd av det internationella samfundet. UNRWA finansieras nästan helt av frivillia bidrag som idag inte hinner ikapp med de ökande behoven.

År 2000 var det färre än 80 000 palestinier som fick UNRWA-hjälp i Gaza. Idag är de över en miljon människor som inte klarar vardagen utan hjälpen. ”Detta är en nästan tiofaldig ökning som orsakats av blockaden som stängt av Gaza. Blockaden har haft en förödande inverkan på människors dagliga liv, på den lokala ekonomin och den fortgående konflikten har raserat hela grannskap och infrastruktur till närapå noll”, konstaterar Matthias Schmale, direktör för UNRWA:s operationer i Gaza.

Enligt en rapport av de Förenta Nationerna år 2017 är det sannolikt att Gaza kan vara livsodugligt så snart som år 2020. Idag, med en arbetslöshet på 53 % och med över en miljon människor helt beroende av UNRWA:s hjälp, är det endast pengaförsändelser utomlandsifrån och bistånd av organisationer som UNRWA som hindrat Gaza från att kollapsa totalt.

Du kan ge en gåva till UNRWA här.

Kött som inte är kött är inte längre science fiction. Impossible Foods och Beyond Meat utdelades FN:s miljöprograms prestigefyllda pris "Champions of the Earth"

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons