onsdag, 26 juni 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Koldioxidlagring kan bli avgörande för klimatavtalets framtid

Carbon Article Hellisheidi Power Plant Photo by Arni Saeberg CarbFix

27.5 – Lagring av koldioxid har väckt nytt intresse efter att den senaste rapporten av FN:s klimatpanel IPCC väckte ny oro för att utsläppsmålen i Paris klimatavtal endast kan nås genom drastiska nedskärningar i utsläpp eller övergång till förnybara energikällor.

”CCS, det vill säga Carbon Capture and Storage, betyder att man fångar upp och lagrar koldioxid. CCS blir helt nödvändigt om vi skall kunna tackla utsläpp som inte kan reduceras på något annat sätt”, sade EU:s energikommisarie Miguel Arias Cañete till deltagarna i en konferens som nyligen gick av stapeln i Bryssel, arrangerad av Norge. 

IPCC, FN:s vetenskapliga klimatpanel, slog fast att vi behöver koldioxidnegativa lösningar om vi ska hålla jordens temperatur på rätt köl. Medan plantering av skog och gröna lungor är naturliga sätt för att minska Co2 i atmosfären, utvecklas samtidigt flera projekt och ny teknologi som baserar sig på att fånga upp och lagra koldioxid.

Carbon article Sigurður ReyniCrSigurdur Reynir Gislason, forskningsprofessor i geokemi vid Islands universitet, har spelat en ledande roll i det så kallade CarbFix2 -projektet. Projektet är frukten av internationellt samarbete som involverat isländska forskare, Reykjaviks stads energibolag, Colombíauniversitetet i New York och CNRS i Frankrike – och stöttas av den Europeiska unionen. 

Målet för CarbFix är att genom industriell process fånga upp både koldioxid och andra sura gaser från utsläppskällor och permanent förvara utsläppen under berggrund.

-Jag tror det är önsketänkande att vi ska kunna nå noll utsläpp innan 2050 med endast snabba nedskärningar av utsläpp, säger Gislason, som även är ordförande för den Europeiska föreningen för geokemi, i en intervju med UNRICs nordiska nyhetsbrev.

-Om vi ska nå koldioxidneutralitet innan 2050 är det klart att vi måste fånga upp alla utsläpp från industrier och kraftverk runtom på jorden, säger Gislason.

Han betonar att det inte finns någon orsak att vara optimistisk, speciellt inte eftersom det finns rikligt utbud av billigt kol på vår planet. Koldioxidutsläppen kommer enligt honom sannolikt att öka trots Parisavtalet och IPCC:s rapport.

Därför behövs det enligt honom radikala lösningar. Energiförvandling, ökad automatisering, ökad hållbarhet och skogsplantering. Enligt Gislason kommer CCS – koldioxidlagringen- att spela en viktig roll.

Koldioxiden kan fångas och lagras direkt vid permanenta källor eller direkt från luften (CCS), men även genom bioenergi och koldioxiduppfångst och förvaring (BECCS).

-Faktum är att jag tror det är oetiskt att inte fånga koldioxiden från skorstenar och kraftverk. Det är mycket svårare att rensa atmosfären efter att utsläppen redan nått blå himmel, säger Gislason.

Kostnaden för CCS är fortfarande relativt hög. -Men att fånga koldioxid ur atmosfären är tio gånger dyrare än direkt från skorstenen, poänägterar Gislason. Förvaring på 500 meters djup eller djupare, är däremot billigare, men transporten av utsläppen till lagringsplatserna måste även tas med i kostnadsberäkningen. 

Mycket forskning och utveckling pågår just nu kring tekniska lösningar för att undvika ackumuleringen av koldioxidutsläpp i atmosfären som sedan resulterar i växthuseffekt. Ett alternativ är att lagra Co2 i haven, vilket enligt många har enorm potential. Ett annat alternativ är att lösa upp det i vatten och pumpa ner utsläppen i jorden som i CarbFix -projektet vid Hellisheidi. På så vis kan Co2 fångas och lagras i tusentals eller miljontals år. 

-Det kostar såklart mycket att fånga upp och lagra Co2 direkt ”vid skorstenen” vid Hellisheidi-kraftverket - närmare bestämt 25 dollar per ton, men det är mycket billigare än att fånga upp det ur atmosfären.

Men här kommer ekonomin in. Priset för utsläppskvoten inom EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) har stigit från 5-7 euro per ton år 2013 till 25 euro i år. Kostnaden är nu jämförbar med fångst och lagring av Co2 vid Hellisheidi kraftverk, och med största sannolikhet kommer priset för utsläppskvoterna att stiga ännu mer i framtiden.

Med andra ord finns det nu en finansiell stimulans för att vända sig till uppfångande av koldioxid direkt ur skorstenen. Det är även värt att notera att senare lagstiftning i USA ger företag en skattelättnad på 50 dollar per Co2-ton som lagras i jorden.

Världens första storskaliga förvaringsprojekt för Co2 utvecklades år 1996 utanför den norska kusten, då omkring en miljon ton pumpades ner i ett utrymme som låg mellan 800 till 1100 meter under havsbotten.

Den norska olje- och gasindustrin är ansvarig för infrastrukturprojektet Northern Lights. Idéen är att göra det möjligt att transportera industriell Co2 utanför kusten, off-shore, för att lagra utsläppen i reservoarer i de nordliga delarna av Nordsjön. Enligt norrmännen har de tillräckligt med utrymme för att lagra hela Europas utsläpp. Mer än 70 % av de 30 miljoner ton av Co2 som fångas upp årligen, fångas upp i Nordamerika.

-Vi har äntligen ett ekonomiskt incitament för att verkställa detta i Europa och USA, men vi behöver desperat CCS även i utvecklingsländer. På grund av det måste vi troligen vända oss till det mycket dyrare alternativet av uppfångade av Co2 ur atmosfären under den senare delen av detta århundrade, avslutar Gislason.


Artikeln ingår i UNRICs nyhetsbrev för maj 2019. Resten av artiklarna hittar du här.

Varannan sekund tvingas en person fly sitt hem. Hela 70,8 miljoner människor runtom i världen är fördrivna. #WorldRefugeeDay #StepWithRefugees

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons