onsdag, 26 juni 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Beskatta utsläpp och sluta allt stöd för fossila bränslen

thumbnail Cover photo Tamseel
4.6.2019 – De Förenta Nationernas generalsekreterare Antonio Guterres uppmanar till beskattning av all förorening och ett slut på alla statliga stöd för fossila bränslen inför världsmiljödagen som uppmärksammas i hela världen den 5 juni.

-Det är dags att agera beslutsamt. Mitt meddelande till världens regeringar är följande: beskatta föroreningar, avsluta stöd till fossila bränslen och sluta bygga nya kolkraftverk.Vi behöver en grön ekonomi, inte en grå, säger Guterres.

Temat för årets världsmiljödag är ”Beat Air Pollution” – övervinn luftföroreningar – och är ett upprop för gemensam kamp för klimatet. Årets tema valdes av landet som står värd för den internationella dagen. Många kinesiska städer kämpar med luftföroreningar som drastiskt överskrider världshälsoorganisationen WHO:s gränsvärden.

Inför världsdagen uppmanas alla att delta i årets kampanj mot luftföroreningar och gå med i ”Mask Challenge” – maskutmamningen.

Här är några idéer:

-Använd kollektivtrafik, carpooling, gå eller cykla
-Beställ elektrisk taxi och byt bil tilll en hybrid- eller elbil
-Stäng av alla elektroniska apparater hemma och på kontoret då de inte används
-Minska din konsumtion av kött och mjölkprodukter för att minska på metanutsläppen
-Kompostera – det kan man till och med göra i en stadslägenhet
-Byt till högeffektiva värmesystem för ditt hem
-Bränn aldrig avfall efter som det ökar luftföroreningar
-Använd giftfria målfärger och möbler för ditt hem

Den karga sanningen är att nio människor av tio andas förorenad luft. Föroreningarna kräver omkring 7 miljoner dödsoffer varje år och orsakar dessutom l-ångvariga hälsoproblem som astma och hämmad kognitiv utveckling hos barn. Enligt världsbanken kostar föroreningarna mer än 5 triljoner församhällen varje år, och bidrar till den globala uppvärmningen.

I sitt meddelande inför den internationella dagen pekar generalsekreteraren speciellt på det svarta kolet.

-Det framställs av dieselmaskiner, genom skräpförbränning och smutsiga kokanläggningar. Det är extremt skadligt då man andas in dess rök. Att minska utsläppen av sådana förorenande källor kommer inte bara att förbättra den allmänna hälsan – det kan även bidra till att minska den globala uppvärmningen med upp till 0.5 grader Celsius under de kommande årtiondena, säger generalsekreteraren.

-Att tackla luftföroreningarna erbjuder oss en dubbel möjlighet i och med att det finns många framgångsrika initiativ som både bidrar till att rena luften och minska på växthusgaserna, som till exempel utfasningen av koldrivna kraftverk och främjandet av mindre förorenande industrier och transportmedel.

Agenda 2030, d.v.s. de 17 Globala målen för hållbar utveckling har som mål att ”säkra bestående skydd av vår planet och dess naturresurser”. Speciellt mål 14 och 15 fokuserar på att beskydda vatten- och ekosystem samt hållbar användning av jordens och havens resurser.

Varannan sekund tvingas en person fly sitt hem. Hela 70,8 miljoner människor runtom i världen är fördrivna. #WorldRefugeeDay #StepWithRefugees

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons