torsdag, 27 juni 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Kvinnors röster måste höras om haven ska räddas

world ocean day 2019 varldshavsdagen

8 juni 2019 – Haven är världens lungor och förser oss med 70 % av det syre vi andas. Över 3 miljarder människor är beroende av hav och marina ekosystem för sina uppehällen, och fiskeindustrin förser över 200 miljoner människor med arbete. Men världshaven är i kris: temperaturhöjningen hotar havens ekosystem, överfisket hotar fiskebestånden och klimatförändringen orsakar översvämningar och stormar.

Årets tema för världshavsdagen som observeras den 8 juni runtom i världen är ”Gender and Ocean” – kön, jämställdhet och hav. Om kvinnor skulle sättas i centrum för havsrelaterade aktiviteter och ges mer utrymme, skulle havsforskning, fiske, havsrelaterat arbete, migration över sjörutter och politiska beslut göra bättre ifrån sig.

Fiske och havs- eller aquakultur är nämligen varken könsblinda eller könsneutrala. Klara fakta visar att kvinnor och män inom fiskeindustrin behandlas och betalas olika.

Även om kvinnorna utgör omkring hälften av arbetskraften i processering, rensning och handel av fisk, var endast 19 % av arbetare inom fångst och fiskodling, kvinnor. Kvinnorna centreras i lågbetalda säsongsarbeten utan trygghet för hälsa, säkerhet eller arbete.

Kvinnorna får även endast omkring 64 % av männens löner för samma arbete, och utsätts i högre grad för havsdegradering med mindre resurser att bygga upp motståndskraft. I många delar av världen förblir kvinnornas arbete osynligt.

Värdet av att engagera kvinnor i global problemlösning har demonstrerats klart till exempel inom den globala jordbrukssektorn. Kvinnor spelar en central roll för livsmedelsproduktion – då kvinnor ges landrättigheter, teknisk utbildning och tillgång till handelsmarknaden, kan livsmedelsproduktionen öka med så mycket som 20 %. En liknande förbättring kan även ske inom fiske och aquakultur.

Studier visar även att ett ökat antal kvinnor inom ledande positioner ger bättre resultat och bidrar till att skydda och återuppbygga samhällen drabbade av klimatförändringens konsekvenser.

Det behövs mer forskning och aktion för att stärka kvinnors egenmakt och förbättra jämställdhet i linje med Agenda 2030 och mål 5, jämställdhet, för att uppnå mål 14 om hållbara hav för alla.

Varannan sekund tvingas en person fly sitt hem. Hela 70,8 miljoner människor runtom i världen är fördrivna. #WorldRefugeeDay #StepWithRefugees

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons