torsdag, 27 juni 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Kampen för att utrota barnarbete måste trappas upp

barnarbete FN Foto UNICEF Khoy Bona
13.6.2019 – Bättre och mer samordnade insatser krävs för att utrota barnarbete, konstaterar FN:s arbetsorganisation ILO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och den Europeiska kommissionens generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling, DEVCO.

Antalet barn som idag arbetar uppskattas till hela 152 miljoner. Antalet minskar, men alldeles för långsamt – och långsammare än tidigare.

Konferens barnarbete ILO FAO Bryssel Foto UNRIC- Så många barn tvingas arbeta istället för att gå i skola, beklagar Camila Hagstrom från DEVCO i sitt öppningstal för en global konferens om barnarbete som gick av stapeln i Bryssel igår.

- Fattigdom är både en orsak och konsekvens för barnarbete.

Även om barnarbetet minskar har antalet barn som arbetar inom jordbruk ökat med tio miljoner under de senaste sex åren. 71 % av barnen som sitter fast i barnarbete arbetar just inom jordbruket, och antalet ökar främst på grund av utdragna konflikter, klimatrelaterade naturkatastrofer och tvångsmigration.

-I de flesta fallen handlar det om ”do or die”. Du arbetar som barn eller du dör inom en snar framtid, sade Prudence Ayebare, manager för Ugandas nationella federation för jordbrukare. Afrika har det absolut högsta antalet barn i arbete – hela 72 miljoner – varav 85 % arbetar inom jordbrukssektorn.

-Många familjer är beroende av sina barns arbete. De jobbar, förtjänar lite pengar och bidrar till att få mat på bordet för familjen, konstaterade Ayebare.

Enligt Rodrigo de Lapuerta, direktör för FAO:s kontor i Bryssel, är den ökande trenden av barnarbete ”oacceptabel” och att elimineringen av alla former av barnarbete är kritiskt viktigt för att minska på landsbygdens fattigdom.

Ökad medvetenhet

Ett sätt på vilket barnarbete kan tacklas är genom implementering av specifika program i lokala områden och säkra att bättre möjligheter för uppehälle ersätter barnarbete. På så vis minskar samhällets beroende av barnarbete då det inte längre är livsavgörande.

FAO har uppmanat länder att lägga större fokus på kampen mot barnarbete runtom i världen. Ofta hjälper det då förändringen startar på gräsrotsnivå. I en by i Ghana utrotades barnarbetet totalt då byns chef förklarade barnarbetet illegalt.

Lagstiftning är välkommen, men det viktigaste är verkställandet av lagarna, påpekade konferensens talare. 186 av ILO:s 187 länder har ratificerat ILO:s konvention mot barnarbete, men få lagar är bindande.

-I många länder finns lagarna redan, men nu måste vi trappa upp verkställandet, konstaterade Badra Alawa, ILO:s projektansvarige och ledande tekniska rådgivare.

-Vi måste snabba upp takten och accelerera vårt arbete för att nå mål sju i Agenda 2030, avslutade han.

 

Varannan sekund tvingas en person fly sitt hem. Hela 70,8 miljoner människor runtom i världen är fördrivna. #WorldRefugeeDay #StepWithRefugees

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons