söndag, 21 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Världens befolkning väntas öka med 2 miljarder under de kommande 30 åren

 UNICEF Jan Zammit

17.6.2019 – Idag finns det 7,7 miljarder människor på jorden. Antalet väntas öka med ytterligare två miljarder innan 2050, konstaterar FN:s årliga befolkningsrapport som publicerats idag.

Världens befolkning fortsätter att öka, men i långsammare takt än tidigare och med stora skillnader mellan olika regioner. Enligt rapporten, som inkluderat data från världens olika länder och över 235 regioner, kan världens befolkning komma att nå sin kulmen med närmare 11 miljarder människor år 2100.

Rapporten konstaterar även att befolkningen blir allt äldre, och för första gången i världshistorien finns det fler personer över 65 eller äldre än barn under fem.

Minskad barnafödsel saktar ner befolkningsökningen

Antalet länder som ser antalet barnfödslar minska ökar hela tiden, och att världens befolkning blir allt äldre beror på den ökade livslängden. Globalt får kvinnor i snitt 2,5 barn under sin livstid, och antalet väntas sjunka till 2,2 innan år 2050. En nivå på 2,1 barn per kvinna behövs för att ersätta generationer och undvika befolkningsminskning i det långa loppet, speciellt i områden utan migration.

Dessa trender pekar på de potentiella konsekvenserna av den allt äldre befolkningen och dess inverkan på arbetsmarknaden och ekonomin. Samtidigt innebär den åldrande befolkningen stora omställningar för offentlig hälsovård, pensioner och socialt skydd för äldre.

Variationer i ökning

Befolkningsökningens trend varierar starkt från region till region. Befolkningen söder om Sahara väntas fördubblas innan 2050 – en ökning på 99%, och Indien förutses ta över som världens mest befolkade land och därmed gå om Kina.

Förändringarna i storlek, komposition och även fördelning av världens befolkning är viktig för verkställandet av de Globala målen för hållbar utveckling, kända som Agenda 2030.

Enligt Liu Zhenmin, FN:s undergeneralsekreterare för ekonomiska och sociala frågor, är den publicerade rapporten en vägkarta för målinriktade åtgärder och interventioner.

”Många av de snabbast ökande befolkningarna finns i de fattigaste länderna, där befolkningsökningen för med sig ytterligare utmaningar för att utrota fattigdom, uppnå större jämlikhet, bekämpa hunger och felnäring samt säkra hälsovård och utbildning för alla.”

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons