söndag, 21 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Flyktingdagen: högsta antalet fördrivna som någonsin registrerats

world refugee day Photo UNHCR
20.6.2019 – Samtidigt som vi uppmärksammar den internationella flyktingdagen har aldrig så många människor befunnit sig på flykt. Hela 70,8 miljoner människor runtom i världen har fördrivits från sina hem, och av dessa är närmare 25,9 miljoner flyktingar. Hälften av världens flyktingar är under 18 år gamla.

Enligt ny statistik är de globala siffrorna över fördrivning de högsta som någonsin registrerats av FN:s flyktingorgan UNHCR under dess närmare 70-åriga existens. Enligt högkommissarien för flyktingar, Filippo Grandi är siffrorna dessutom ”konservativa” uppskattningar i underkant.

Det höga antalet motsvarar en flyende person varannan sekund som resultat av konflikt eller förföljelse. Dessutom finns det miljontals statslösa människor runtom i världen som nekas nationalitet eller tillträde till grundläggande rättigheter som utbildning, hälsovård, arbete och fri rörlighet.

-Dessa siffror bekräftar vidare den långvariga stigande trenden i antalet människor som flyr krig, konflikt och förföljelse. Medan språket som används i diskussionen kring flyktingar och migranter ofta är splittrande, ser vi även en blomstrande generositet och solidaritet, ofta av samhällen som redan tidigare stått värdar för stora flyktingmängder”, säger Grandi. -Vi måste bygga på dessa positiva exempel och fördubbla vår solidaritet med de många tusentals människor som tvingas fly sina hem varje dag.

Rapporten illustrerar även hur konfliktzoner fortsätter att underblåsa fördrivning. Mer än två tredjedelar av världens flyktingar kommer från endast fem länder: Syrien (6,7 miljoner), Afghanistan (2,7 miljoner), Sydsudan (2,3 miljoner), Myanmar (1,1 miljoner) och Somalia (900 000).

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons