söndag, 21 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Endast en av sju narkotikaberoende får vård

missbrukare narkotika Herat Afghanistan UNODC
25.6.2019 – Förbättrad forskning och mer precis data visar att narkotika har negativare och allvarligare inverkan på hälsan än tidigare trott.

År 2017 hade uppskattningsvis 271 miljoner människor, eller 5,5 % av världens befolkning, använt någon form av droger under det gångna året. 35 miljoner människor beräknas lida av drogrelaterade besvär eller handikapp, konstaterar FN:s nya globala narkotikarapport som släppts idag.

Den 26 juni uppmärksammas den internationella dagen mot narkotika och trafficking, lett av FN:s kontor för drog och brott, UNODC.

”Världens drogproblem är ett av de mest utmanande problemen vi möter idag. Narkotikan har bred inverkan på individers, familjers och samhällens hälsa och välbefinnande. Likaså har den konsekvenser för samhällens säkerhet och hållbarhet, konstaterar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres i sitt meddelande på den internationella dagen.

Brist på preventiva åtgärder och behandling

Opioider är idag ansvariga för två av tre drogrelaterade dödsfall. Globalt använde injicerade 11 miljoner människor runtom i världen droger år 2017, av vilka 1,4 miljoner levde med hiv och 5,6 miljoner med hepatit C.

Situationen är speciellt alarmerande i fängelser. Årets rapport erbjuder en djupgående analys av drogmissbruket och dess inverkan på fängelsedynamiken med drogrelaterade sjukdomar och oproportionerligt höga andelar av vissa sjukdomar bland fångar jämfört med den övriga befolkningen.

Förutom de ”traditionella” drogerna som Cannabis (som förblir den vanligaste drogen), är idag även receptfria läkemedel ett allvarligt hot.

”Vi måste bekämpa narkotikasmugglingen och alla dem som utnyttjar människors misär med tätare internationellt samarbete längs hela drogkedjan. Detta betyder även mer människorättsbaserade, köns- och åldersbaserade preventiva åtgärder. Vi behöver behandling, rehabilitering för drogmissbrukare och hiv-drabbade, och denna vård måste erbjudas utan stigma eller diskriminering”, säger Guterres.

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons