söndag, 21 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Arbetet på en allt varmare planet

 ArbeteRS hetta FN Addis Abeba Foto Flickr Ninara 2.0 Generic CC BY 2.0

3.7.2019 - Värmeböljor orsakade av klimatförändringen som medför ökad hetta på arbetet kommer att ha en massiv inverkan på den globala produktiviteten. De ekonomiska förlusterna kommer att bli stora speciellt inom jordbruket och bygget, konstaterar FN-experter i rapporten Working on a Warmer Planet.

 Världens fattigaste länder kommer att påverkas mest, speciellt i Västafrika och sydöstra Asien, varnar FN:s arbetsorganisation ILO. Förlusterna kan jämföras med 80 miljoner heltidsjobb – eller 2,2 % av totala arbetstimmar globalt – innan 2030. 

Den totala kostnaden kan uppgå till hela 2,4 triljoner dollar årligen, då uppskattningarna baseras på en temperaturhöjning på bara 1,5 grader Celsius innan slutet av detta århundrade.

Omkring 940 miljoner människor runtom i världen arbetar inom jordbrukssektorn och jordbrukarna väntas bli några av dem som drabbas hårdast av de stigande temperaturerna tillsammans med byggnadssektorn.
Värmeböljorna kommer också oftare och är kraftigare än vad klimatscenarier har räknat med.

Världens fattigaste länder saknar ofta resurserna för att anpassa sig till den ökande hettan. Enlig ILO kommer detta att leda till ytterligare ojämlikhet mellan låg- och medelinkomstländer, och förvärra arbetsförhållanden för de redan mest sårbara som t.ex. kvinnorna som utgör majoriteten av småbrukare. Dessutom kommer värmen att orsaka ytterligare fördrivning då människor tvingas fly sina hem.

De ekonomiska förlusterna till följd av värmeböljor kommer därmed att förstärka de redan existerande ekonomiska ojämlikheterna. Därför kräver nu ILO akuta åtgärder av regeringar, företag, arbetsgivare och arbetare för att skydda de mest utsatta.

Vad som krävs ur ett arbetsperspektiv är adekvat infrastruktur, varningssystem för extrema väderförhållanden samt verkställande av internationell arbetsstandard inom olika sektorer samt stöd för att tackla värmerelaterade risker.

Enligt en ny studie som släpptes igår har risken för värmeböljor i Europa femfaldigats.

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons