söndag, 21 juli 2019
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Kvinnors hälsa och rättigheter sackar efter, konstaterar FN på befolkningsdagen

Familjeplanering Vietnam Foto UNFPA Doan Bau Chau RS
11.7.2019 – Enligt nuvarande uppskattningar kommer världens befolkning att öka med omkring 83 miljoner människor varje år – nästan tre gånger så mycket som den totala Nordiska befolkningen. Även om antalet födslar fortsätter att minska, kommer den globala befolkningen öka till 8,6 miljarder år 2030, 9,8 miljarder år 2050 och 11 miljarder år 2100.

”Medan världens totala befolkning fortsätter att öka, är denna ökning ojämn. För många av världens minst utvecklade länder fortsätter utmaningarna för hållbar utveckling accentueras av snabb befolkningsökning samt utsatthet för klimatförändringens följder”, konstaterar de Förenta Nationernas generalsekreterare Antonio Guterres i sitt meddelande inför den internationella befolkningsdagen.

”Andra länder står inför utmaningen av en alltmer åldrande befolkning, och behovet av att främja hälsosamt, aktivt åldrande och tillräckligt socialt skydd. Medan världen fortsätter att urbaniseras, och förväntade 65 % av världens befolkning bosatt i städer innan 2050, kommer hållbar utveckling och klimatförändringen alltmer att bero på hur vi hanterar den urbana tillväxten”, säger Guterres.

Tjugofem år sedan möttes 170 statsledare i Kairo för den internationella konferensen för befolkningsutveckling. Där antog de en visionär plan för att säkra kvinnors och flickors rättigheter och stärka deras egenmakt.
Även om viktiga framsteg gjorts, har många av de utstakade målen inte mötts.

”Årets världsbefolkningsdag uppmanar till global uppmärksamhet för Kairokonferensens ouppnådda mål”, säger Guterres. ”Trots framsteg i kampen mot mödradödlighet och oönskade graviditeter återstår många utmaningar. Runtom i världen ser vi kvinnors rättigheter gå back, likaså tillgången till grundläggande hälsotjänster. Graviditetsrelaterade problem är fortfarande den ledande dödsorsaken bland flickor i åldern 15 till 19 år. Det könsbaserade våldet, rotat i ojämlikhet, har fortsättningsvis hårresande konsekvenser.”

Fakta:

- Mellan 1990 och 2015 sjönk mödradödligheten med omkring 40 % - en märkbar minskning, men fortfarande långt från målet

- Statistik om våld mot kvinnor och flickor är notoriskt svårtillgänglig. Överlevande vågar sällan vittna på grund av rädsla och stigma. Men enligt den mest tillförlitliga statistiken idag är våldet mot kvinnor och flickor en global pandemi: var tredje kvinna erfar sexuellt eller fysiskt våld under sin livstid

- Barnäktenskap och kvinnlig könsstympning (även känd som FGM) har båda minskat under de senaste 25 åren. År 1994 giftes var fjärde flicka bort. År 2019 uppskattas antalet till en av fem. I länder med hög förekomst av FGM har proportionen stympade flickor minskat från 49 % till 31 % idag. Men på grund av befolkningsökningen är det absoluta antalet flickor som påverkas av dessa skadliga traditioner i själva verket högre än tidigare

- Tillgång till pålitlig, modern familjeplanering är fortfarande långt ifrån universell. I utvecklingsländer använder sig 200 miljoner kvinnor fortfarande av osäkra och ineffektiva familjeplaneringsmetoder

Läs mer här

Tre miljoner civila är hotade i Idlib, Syrien. 
#TheWorldIsWatching

united to reform web banner 250px

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons