tisdag, 21 augusti 2018
UNRIC logo - Svenska

FN på ditt språk

Nyhetsbrev

Billiga kläder till ett högt pris

Billiga kläder till ett högt pris

Maj 2018 – Världen konsumerar omkring 80 miljarder nya plagg varje år, 400 % mer än bara två årtionden sedan. Under de tre senaste årtionden har priset på kläder sjunkit... Läs mer

RiverBlue -regissören Roger Williams: En mer hållbar modeindustri är möjlig

RiverBlue -regissören Roger Williams: En mer hållbar modeindustri är möjlig

Maj 2018 - Modeindustrin har en enorm inverkan på vår miljö och har även en avgörande betydelse för de Globala målen för hållbar utveckling. Industrin är nämligen nära sammanlänkad med... Läs mer

Go Goals! - Lekande lätt för en hållbar framtid

Go Goals! - Lekande lätt för en hållbar framtid

Maj 2018 – Genom UNRIC:s nya sällskapsspel ”Go Goals!” är det lekande lätt att lära sig mer om de Globala målen för hållbar utveckling. Go Goals! -spelet kan laddas ned... Läs mer

Ursprungsfolk och identitet i en digital tidsålder

Ursprungsfolk och identitet i en digital tidsålder

Maj 2018 – Hot och möjligheter relaterade till den digitala tidsåldern var några av de tema som ungdomsrepresentanter för inuiter och samer fick med sig hem i bagaget då de... Läs mer

Månadens nordiska profil: Knut Östby, UNDP

Månadens nordiska profil: Knut Östby, UNDP

Maj 2018 - Norske Knut Östby kan säkerligen klassificeras som FN-veteran med omfattande erfarenhet av mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor och humanitärt bistånd från inte mindre än 17 olika länder. Från Pakistan... Läs mer

Gana-Waste

Största delen av oss nordbor använder en stor mängd elektronik i vårt dagliga liv och håller oss uppdaterade gällande de senaste teknologiska framstegen. Och vi köper eller får den senaste surfplattan och smarttelefonen, platt-teven eller pc:n – eller kanske ett nytt kylskåp – då den gamla börjar kännas lite omodern. Frågan är: vad händer med all elektronik vi inte längre vill ha?

Elektroniskt avfall, eller e-avfall (e-waste på engelska), är termen som beskrivs för alla de elektroniska produkter vi gör oss av med. Världen har sett en stark ökning av e-avfallet, och enligt en rapport av DanWatch från 2011, ökar e-avfallet tre gånger snabbare än resten av våra avfallsmängder. FN:s miljöprogram UNEP uppskattar att mellan 20-50 miljoner ton av e-avfall produceras runtom i världen varje år. Så frågan återstår: vad händer med alla dessa gamla telefoner, teveapparater och datorer då vi är färdiga med dem?

En del av vårt e-avfall återvinns enligt föreskrifter. Mängden e-avfall för återvinning har ökat markant i norden under de senaste åren, tack vare implementeringen av striktare lagar och återvinningssystem. Många globala och regionala överenskommelser förbjuder transport av e-avfall över gränser, bland dessa t.ex. Basel-konventionen som trädde i kraft 1992 och antagits av EU. EU har även antagit ett direktiv kallat WEEE (Waste Electrocal and Electronic Equipment) år 2003, som dessutom uppdaterades förra året. De nordiska länderna har också stiftat egna miljölagar som kriminaliserar all transport av e-avfall utan tillåtelse.

Men trots ansträngningarna hanteras inte ens närapå allt e-avfall korrekt. Tvärtom – enligt vissa uppskattningar återvinns endast 10 % av världens e-avfall. Lagar och föreskrifter ignoreras och kringgås ofta, och en stor del av e-avfallet skeppas till Afrika och Asien för att undvika skatter och återvinningsansvar. Utvecklingsländer har länge varit en populär destination för de rikare ländernas giftavfall, ett fenomen som refererats till som "toxic colonialism", avfalls- eller föroreningskolonialism.

Waste-Gana-1

Men som man också säger – det som är avfall för någon är en skatt för en annan. Elektronik innehåller värdefulla metaller, som koppar och guld (t.ex. i olika mikrochips och processorer). E-avfallet som avslutar sin resa på soptipparna i utvecklingsländerna, blir oftast noggrant genomsökt och sorterat av såväl vuxna som barn, som nedmonterar och plockar i sär gamla produkter i jakten på material att sälja. Avfallet utgör ofta deras enda, eller åtminstone säkraste, inkomstkälla. Men som UNEP poängterar, ligger problemet i metoderna som används för att komma åt de dyrbara metallerna.

Då elektronik bränns upp på öppen eld, som är en av de vanligaste metoderna, frigörs extremt farliga substanser som har allvarliga konsekvenser för såväl människors hälsa som miljön. Största delen av vår elektronik innehåller farliga metaller som kvicksilver, bly och kadmium, som kan orsaka allt från cancer till olika lungsjukdomar och fertilitetsproblem.

Även om de nordiska länderna inte befinner sig bland de värsta i världen gällande dumpning av e-avfall, är vi tyvärr långt ifrån oskyldiga. Danmark, till exempel, är en av de sju största exportörerna av använda datorer till Ghana, ett land som är känt som en ”e-waste hotspot”, dvs en knutpunkt för e-avfall.  40-50 % av Finlands e-avfall återvinns och hanteras inte enligt föreskrifterna. Detsamma gäller de 12 000 ton e-avfall som produceras i Sverige årligen, och ”bergen av svenska datorer” och andra hushållsapparater som slutar sin resa i något av de västafrikanska länderna. Enligt den norska tullen konfiskeras varje månad nya e-avfallsprodukter som man försökt smuggla ut ur landet. ”Vissa av dessa produkter repareras och används i länder där de faktiskt kunde komma till nytta, men en stor del är farligt avfall”, förklarar en tulltjänsteman.

Trots många globala och regionala konventioner kvarstår alltså problemet av skadlig och farlig e-avfallsexport – även i de nordiska länderna. Den ökande konsumtionskulturen överallt i världen pekar på att återvinningen av e-avfall måste bli en prioritet på såväl global, nationell som individuell nivå.

De Förenta Nationerna hedrar minnet av tidigare generalsekreterare Kofi Annan som fridfullt gick bort den 18 augusti 2018. 

nordic newsletter 253x60 banner sv no

Vill du ha vårt nyhetsbrev

Annons
Annons
Annons