Έντονα και καινοτόμα μέτρα για τους πρόσφυγες και τους οικοδεσπότες τους επιδιώκει, σε πρώτη φάση, το Παγκόσμιο Φόρουμ.

Καθώς ο αριθμός των προσφύγων προσεγγίζει τα 26 εκατομμύρια, αρχηγοί κρατών, κορυφαίοι διπλωμάτες των Ηνωμένων Εθνών, ισχυρά πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών κατευθύνονται στη Γενεύη,  για το πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες που ξεκίνησε τη Δευτέρα, προκειμένου να συμφωνήσουν σε «τολμηρούς και νέους» τρόπους βοήθειας.