A-Ö Webbindex

COVID-19: FN lanserar ett globalt initiativ för att bekämpa desinformation

Idag lanserar Förenta Nationerna ”Verified” - ett initiativ för att bekämpa ökningen av felaktig information om COVID-19 genom att öka mängden och räckvidden för...

COVID-19: WHO utvärderar globala åtgärder

Världshälsoorganisationen (WHO) antog under tisdagen en resolution som kräver en oberoende granskning av det globala svaret på COVID-19-pandemin, inklusive organisationens eget agerande. FN:s hälsoorganisations årliga...

20:e maj: Världsbidagen

Bin och andra pollenspridare som fjärilar utsätts för en allt större utrotningsrisk på grund av människan. Pollenspridare bidrar direkt till att öka världens livsmedelssäkerhet...

Novel Coronavirus (2019-nCov)

För mer information

UNRIC Nordic nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

“GO GOALS!” - spelet

Välkommen till spelet “GO GOALS!”. Spelet har som avsikt att hjälpa barn förstå Agenda 2030, d.v.s. de Globala målen för hållbar utveckling, och hur de påverkar allas liv – samt vad de själva kan göra för att bidra till att målen uppnås innan 2030

Follow us on Instagram: