A-Ö Webbindex

Prioritera utbildning – en investering i mänskligheten

Utbildning erbjuder barn en väg ur fattigdom och mot en mer lovande framtid. Omkring 244 miljoner barn och ungdomar runt om i världen går inte i skola; 617 miljoner barn och ungdomar kan inte läsa och saknar grundläggande matematiska...

Barns rättigheter i Sverige granskades av expertgrupp

Barns rättigheter i Sverige. Utskottet för barnets rättigheter avslutade idag sin behandling av den sjätte och sjunde kombinerade periodiska rapporten från Sverige, där experter från kommittén lovordar Sveriges planerade nationella strategi för att förebygga våld mot barn. Även frågor...

FN:s generalsekreterare: oljeindustrin måste hållas ansvarig

FN:s generalsekreterare António Guterres säger att vissa producenter av fossila bränslen har varit fullt medvetna om vilka konsekvenserna av deras verksamhet har på klimatet. I ett tal till World Economic Forum i Davos, Schweiz, sa Guterres att mänskligheten "flörtade med...

11 kriser att bevaka under 2023

Humanitärt bistånd. Även om kriget i Ukraina dominerar de internationella rubrikerna behöver dussintals andra humanitära kriser vår omedelbara uppmärksamhet. De flesta av dem drivs av konflikter och klimatkatastrofer, förvärrade av redan existerande sårbarhet och otillräcklig tillgång till tjänster. I...

UNHCR ger råd för Sveriges EU-ordförandeskap

FN:s flyktingorgan UNHCR uppmanar Sverige och Spanien att använda sina EU-ordförandeskap 2023 för att sätta kurs mot ett EU som verkligen skyddar människor som drivits på flykt med tvång. I ett dokument som släpptes i dagarna skisserade UNHCR enkla men...

“GO GOALS!” - spelet

Välkommen till spelet “GO GOALS!”. Spelet har som avsikt att hjälpa barn förstå Agenda 2030, d.v.s. de Globala målen för hållbar utveckling, och hur de påverkar allas liv – samt vad de själva kan göra för att bidra till att målen uppnås innan 2030

Novel Coronavirus (2019-nCov)

För mer information

UN Nordic News in English

UNRIC Nordic nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev?