A-Ö Webbindex

75 sätt som FN gör skillnad: Främjar kreativitet och nytänkande 47/75

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad:  World Intellectual Property Organization, förkortat WIPO, arbetar för att upphovsrätten ska gälla över hela världen....

COVID-19: För första gång hålls öppnandet av generalförsamlingen via videolänk

Ett av årets största FN-evenemang – Generalförsamlingens öppnande, kommer bli väldigt annorlunda i år som följd av COVID-19-pandemin. Världsledare samlas årligen från hela världen...

75 sätt som FN gör skillnad: Främjar goda arbetsvillkor 46/75

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad:  Internationella arbetsorganisationen (ILO) är ett av FN:s underorgan och har som mål att skydda arbetstagare...

“GO GOALS!” - spelet

Välkommen till spelet “GO GOALS!”. Spelet har som avsikt att hjälpa barn förstå Agenda 2030, d.v.s. de Globala målen för hållbar utveckling, och hur de påverkar allas liv – samt vad de själva kan göra för att bidra till att målen uppnås innan 2030

Novel Coronavirus (2019-nCov)

För mer information

UNRIC Nordic nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev?