‘Εκθεση Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας: Το ένα τρίτο των φτωχότερων χωρών αντιμετωπίζουν τόσο υποσιτισμό όσο και παχυσαρκία.

Με μία στις τρεις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος να αντιμετωπίζουν τον υποσιτισμό και την παχυσαρκία – η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ζητά μια νέα προσέγγιση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ταχέως μεταβαλλόμενα συστήματα διατροφής.