Ανθρωπιστικές Υποθέσεις

A Somali woman hands her severely malnourished child to a medical officer of the African Union Mission in Somalia (AMISOM), an active regional peacekeeping mission operated by the African Union with the approval of the United Nations. Somalia is affected by a severe drought that has ravaged large swaths of the Horn of Africa, leaving an estimated 11 million people in need of humanitarian assistance.
Μια γυναίκα από τη Σομαλία παραδίδει το σοβαρά υποσιτισμένο της παιδί σε ιατρικό προσωπικό της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), μια ενεργό περιφερειακή ειρηνευτική αποστολή που λειτουργεί από την Αφρικανική Ένωση με την έγκριση των Ηνωμένων Εθνών. Η Σομαλία πλήττεται από σοβαρή ξηρασία που έχει καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις στο Κέρας της Αφρικής, αφήνοντας περίπου 11 εκατομμύρια ανθρώπους να χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια.

Εν όψει μιας καταστροφής, το σύστημα των οργανώσεων του ΟΗΕ παρέχει τροφή, στέγη, φάρμακα και πρακτική υποστήριξη στα θύματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι.

Ο ΟΗΕ συντονίζει τις ενέργειές του στις ανθρωπιστικές κρίσεις μέσω μιας επιτροπής στην οποία συμμετέχουν όλα τα κύρια ανθρωπιστικά σώματα, με πρόεδρο τον Συντονιστή ‘Έκτακτης Βοήθειας του ΟΗΕ. Μέλη του είναι το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP), και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Ακόμη εκπροσωπούνται και άλλες οργανώσεις του ΟΗΕ, όπως επίσης και μη κυβερνητικοί και διακυβερνητικοί ανθρωπιστικοί οργανισμοί, όπως η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Για την κάλυψη των εξόδων της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διανομή της σ’αυτούς που την έχουν ανάγκη, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ κάνει εκκλήσεις για τη συγκέντρωση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους διεθνείς δωρητές. Επικεφαλής του Γραφείου είναι ο Συντονιστής Έκτακτης Βοήθειας του ΟΗΕ, ο οποίος υπηρετεί και ως Βοηθός Γενικός Γραμματέας για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις.