A-Z Ευρετήριο ιστότοπου

Αντόνιο Γκουτέρες: Μήνυμα για την εκπαίδευση και τον κορωνοϊό.

Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, 4 Αυγούστου 2020

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί της προσωπικής ανάπτυξης και του μέλλοντος των κοινωνιών.

Ξεκλειδώνει ευκαιρίες και μειώνει τις ανισότητες.

Είναι το θεμέλιο των ενημερωμένων, ανεκτικών κοινωνιών και βασικός οδηγός της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πανδημία COVID-19 οδήγησε στη μεγαλύτερη διατάραξη της εκπαίδευσης που έχει υπάρξει.

Στα μέσα Ιουλίου, τα σχολεία ήταν ήδη κλειστά σε πάνω από 160 χώρες, επηρεάζοντας πάμω από 1 δισεκατομμύριο μαθητές.

Τουλάχιστον 40 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως έχασαν την εκπαίδευσή τους στην κρίσιμη προσχολική ηλικία.

Και οι γονείς, κυρίως οι γυναίκες, αναγκάστηκαν να επωμιστούν το μεγάλο βάρος της φροντίδας στο σπίτι.

Παρά την παράδοση μαθημάτων μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης ή διαδικτύου και τις καλύτερες προσπάθειες δασκάλων και γονιών, πολλοί μαθητές δεν έχουν πρόσβαση.

Μαθητές με αναπηρία, όσοι ανήκουν σε μειονότητες ή σε μη προνομιούχες κοινότητες, εκτοπισμένοι και μαθητές πρόσφυγες και όσοι βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές, βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο να μείνουν πίσω.

Ακόμα και για αυτούς που έχουν πρόσβαση στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, η επιτυχία βασίζεται στις συνθήκες ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης κατανομής οικιακών καθηκόντων.

Αντμετωπίζαμε ήδη μια κρίση εκπαίδευσης πριν την πανδημία.

Πάνω από 250 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας ήταν εκτός σχολείου.

Μόλις το ένα τέταρτο των παιδιών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες έφευγαν αππό το σχολείο έχοντας αποκτήσεις βασικές ικανότητες.

Τώρα αντιμετωπίζουμε μια διαγενεακή καταστροφή που σπαταλά ανείπωτο ανθρώπινο δυναμικό, υποτιμάμε δεκαετίες προόδου και εντείνουμε τις βαθιά ριζωμένες ανισότητες.

Ο αντίκτυπος στην διατροφή των παιδιών, στους παιδικούς γάμους και στν ισότητα των φύλων μεταξύ άλλων, είναι βαθιά ανησυχητικός.

Αυτό είναι το υπόβαθρο του εγγράφου πολιτικής που παρουσιάζω σήμερα, μαζί με μία νέα εκστρατεία  μαζί με συνεργάτες μας και υπηρεσίες του ΟΗΕ. Η εκστρατεία ονομάζεται “Σώστε το μέλλον μας” (Save Our Future).

Βρισκόμαστε σε μια καθοριστική στιγμή για τα παιδιά και τους νέους του κόσμου.

Οι αποφάσεις που παίρνουν τώρα οι κυβερνήσεις και οι συνεργάτες τους θα έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο σε εκατοντάδες εκατομμύρια νέων και στις ευκαιρίες ανάπτυξης των χωρών για δεκαετίες.

Το έγγραφο πολιτικής καλεί για δράση σε τέσσερις τομείς-κλειδιά:

Πρώτον, το άνοιγμα των σχολείων. 

Όταν η τοπική μετάδοση του ιού είναι υπό έλεγχο, η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια, πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα.

Έχουμε εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις σε αυτή την περίπλοκη προσπάθεια.

Είναι βασικό να ισορροπήσουμε τους κινδύνους υγείας με τους κινδύνους της παιδικής εκπαίδευσης και προστασίας και να συνυπολογίσουμε τον αντίκτυπο στη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό.

Η διαβούλευση με τους γονείς, τους φροντιστές, τους δασκάλους και τους νέους είναι απαραίτητη.

Δεύτερον, θέτοντας σε προτεραιότητα την εκπαίδευση στις οικονομικές αποφάσεις.

Πριν χτυπήσει η κρίση, χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες αντιμετώπιζαν ήδη κενό 1,5 δις. δολάρια ετησίως στην χρηματοδότησης της εκπαίδευσης.

Αυτό το κένο τώρα μεγάλωσε.

Τα κονδύλια της εκπαίδευσης πρέπει να προστατεύονται και να αυξάνονται.

Και είναι κρίσιμο η εκπαίδευση να βρίσκεται στην καρδιά των διεθνών προσπαθειών αλληλεγγύης, από τη διαχείριση του χρέους και τα μέτρα ώθησης μέχρι τις παγκόσμιες ανθρωπιστικές εκκλήσεις και την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια.

Τρίτον, στοχεύοντας σε αυτούς που είναι πιο δύσκολο να έχουν πρόσβαση.

Οι πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουν σε αυτούς που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να μείνουν πίσω -τους ανθρώπους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις, τις μειονοτικές ομάδες όλων των ειδών, τους εκτοπισμένους ανθρώπους και όσους έχουν αναπηρίες.

Θα πρέπει να διακρίνονται από ευαισθησία για τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα αγόρια, τα κορίτσια, οι γυναίκες και οι άντρες και θα πρέπει να προσπαθούμε να κλείσουμε το ψηφιακό χάσμα.

Τέταρτον, το μέλλον της εκπαίδευσης είναι εδώ.

Έχουμε μια διαγενεακή ευκαιρία να αναμορφώσουμε την εκπαίδευση.

Μπορούμε να κάνουμε άλμα προς συστήματα που κοιτούν στο μέλλον και παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση για όλους ως εφαλτήριο για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε επένδυση στον ψηφιακό αλφαβητισμό και στις ψηφιακές υποδομές, εξέλιξη προς το να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε, αναζωογόνηση τις δια βίου εκπαίδευσης και ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευέλικτες μεθόδους, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών διασφαλίζοντας παράλληλα συνεχή ανάπτυξη για τους δασκάλους και τις κοινότητες.

Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει μη βιώσιμα επίπεδα ανισότητας, χρειαζόμαστε την εκπαίδευση  -που είναι ο μεγαλύτερος εξισσοροπιστής- περισσότερο από ποτέ.

Πρέπει να κάνουμε τώρα θαρραλέα βήματα για να δημιουργήσουμε συμπεριληπτικά, ανθεκτικά, ποιοτικά συστήματα εκπαίδευσης κατάλληλα για το μέλλον.

Πρόσφατα άρθρα